App Freshness

1

Description

Company:
Truong Nhat Tung
URL:
101 ĐIỀU PHONG TỤC VIỆT NAM
Version:
1.0
Post Date:
2017-10-22 19:38:27
Price:
$5.99

Download 101 ĐIỀU PHONG TỤC VIỆT ... »

Phong tục là toàn bộ những hoạt động sống của con người được hình thành trong quá trình lịch sử và ổn định thành nề nếp, được cộng đồng thừa nhận, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Phong tục không mang tính cố định, bắt buộc như nghi thức, nghi lễ, nhưng cũng không tùy tiện như hoạt động sống thường ngày. Nó trở thành một tập quán xã hội tương đối bền vững và tương đối thống nhất.
Phong tục có thể ở một dân tộc, địa phương, tầng lớp xã hội hay thậm chí một dòng họ, gia tộc. Phong tục là một bộ phận của văn hóa và có thể chia thành nhiều loại. Hệ thống phong tục liên quan đến vòng đời của con người như: phong tục về sinh đẻ, trưởng thành, cưới xin, mừng thọ và lên lão… Hệ thống phong tục liên quan đến hoạt động của con người theo chu kì thời tiết trong năm, hệ thống phong tục liên quan đến chu kì lao động của con người…
Hiểu biết nghi lễ, phong tục, tập quán dân tộc giờ đây cần thiết hơn bao giờ hết, bởi cách cửa càng mở rộng càng có nhiều bàn tay mời gọi: “Đầy người xe ngựa, bộ hành xôn xao”. Trong thế giới nhiều biến động, phải tắm trong suối nguồn văn hóa truyền thống mới đủ sức mạnh để bảo tồn và phát triển.
Với mục đích ấy, cuốn sách 101 Điều Cần Biết Về Tín Ngưỡng Và Phong Tục Việt Nam sẽ giới thiệu với bạn đọc những tín ngưỡng, phong tục, tập quán của các dân tộc sống trên đất Việt Nam. Dẫu không phải tập tục nào giới thiệu trong sách này cũng thích hợp với lối sống hiện đại, nhưng kế thừa có chọn lọc, bảo lưu nét đẹp của văn hóa truyền thống sẽ là tấm giấy thông hành hữu hiệu để bước ra hòa đồng với thế giới bên ngoài. Với mỗi bạn trẻ, những phong tục giới thiệu trong cuốn sách sẽ giúp bạn không ngỡ ngàng, lúng túng khi tiếp xúc với những nếp sống xưa vẫn còn được duy trì và áp dụng trong ngày nay.
Hy vọng bạn đọc sẽ khai thác tốt và tìm thấy được nhiều điều bổ ích trong cuốn sách này.

Screenshots

  • 101 ĐIỀU PHONG TỤC VIỆT NAM Screenshot
  • 101 ĐIỀU PHONG TỤC VIỆT NAM Screenshot

Stats for 101 ĐIỀU PHONG TỤC VIỆT NAM

Users that made this app Fresh

Freshness Badge

To add a FreshApps Badge for 101 ĐIỀU PHONG TỤC VIỆT NAM to your site:

1) Copy the HTML code snippet and paste it into your site.
2) The badge will automatically display on your web page with the 101 ĐIỀU PHONG TỤC VIỆT NAM iPhone App's current data.

Featured iPhone App


About Fresh Apps

iPhone icon - Fresh AppFresh Apps is all about finding the best iPhone Apps. The idea is really simple:
- If you like the app
- if you use the app
- if it makes you smile
Then + Make it fresh!
Advertise on Fresh Apps...

New to Fresh Apps?

iTunes App Store, Fresh Apps is betterThere are a couple of things you need to see! So grab a cup of coffee and sit back and enjoy finding a few new iPhone Apps.
- Most Fresh iPhone Apps
- Most Fresh FREE iPhone Apps
- Newest iPhone Apps


Announcements

Fresh Apps Stats

Total iPhone Apps:
0
Free iPhone Apps:
0
Total Users:
0
Total Comments:
0
Total Freshness:
0
Avg # of Apps Added Daily:
0

XHTML | CSS | © 2008-2009 Fresh Apps. All Rights Reserved

Fresh Apps Grass... Ahhh, picturesque.