Added 1976-06-30 11:50:38
App Freshness

0

Description

Company:
Tran Hoai Phuong
URL:
Đóa Hoa Tàn
Version:
1.0
Post Date:
2017-08-21 11:50:38
Price:
$2.99

Download Đóa Hoa Tàn »

Ứng dụng này viết về Đóa Hoa Tàn của Hồ Biểu Chánh
Hồ Biểu Chánh (1884–1958) là một nhà văn Việt Nam với phong cách hành văn tiêu biểu cho người Nam Bộ đầu thế kỷ 20. Ông là một nhà văn tiên phong của miền Nam và là một trong những tiểu thuyết gia đầu tiên ở Nam Bộ mở màn cho thể loại tiểu thuyết hiện đại.

Screenshots

  • Đóa Hoa Tàn Screenshot
  • Đóa Hoa Tàn Screenshot

Stats for Đóa Hoa Tàn

Users that made this app Fresh

Freshness Badge

To add a FreshApps Badge for Đóa Hoa Tàn to your site:

1) Copy the HTML code snippet and paste it into your site.
2) The badge will automatically display on your web page with the Đóa Hoa Tàn iPhone App's current data.

Featured iPhone App


About Fresh Apps

iPhone icon - Fresh AppFresh Apps is all about finding the best iPhone Apps. The idea is really simple:
- If you like the app
- if you use the app
- if it makes you smile
Then + Make it fresh!
Advertise on Fresh Apps...

New to Fresh Apps?

iTunes App Store, Fresh Apps is betterThere are a couple of things you need to see! So grab a cup of coffee and sit back and enjoy finding a few new iPhone Apps.
- Most Fresh iPhone Apps
- Most Fresh FREE iPhone Apps
- Newest iPhone Apps


Announcements

Fresh Apps Stats

Total iPhone Apps:
0
Free iPhone Apps:
0
Total Users:
0
Total Comments:
0
Total Freshness:
0
Avg # of Apps Added Daily:
0

XHTML | CSS | © 2008-2009 Fresh Apps. All Rights Reserved

Fresh Apps Grass... Ahhh, picturesque.