Added 1976-09-01 06:23:10
App Freshness

0

Description

Company:
Banco Comercial Portugues, SA
URL:
Bank Millennium
Version:
2.3.2
Post Date:
2017-10-23 06:23:10
Price:
Free

Download Bank Millennium »

Pobierz wygodną, szybką i bezpieczną aplikację mobilną Banku Millennium i uzyskaj natychmiastowy dostęp do swoich rachunków bankowych. Teraz możesz sprawdzać stan kont, opłacać rachunki, doładować telefon, gdziekolwiek jesteś, o dowolnej porze.

Aplikacja mobilna Banku Millennium umożliwia:
Sprawdzanie szczegółów i historii rachunków bieżących, rachunków oszczędnościowych, kart kredytowych oraz lokat terminowych,
Wykonywanie przelewów między własnymi rachunkami i krajowych, również do zdefiniowanych odbiorców,
Doładowywanie telefonów komórkowych,
Spłatę karty kredytowej,
Dokonywanie pożyczki gotówkowej z karty kredytowej,
Zrywanie lokat,
Pobieranie elektronicznych wyciągów z rachunków

Dostęp do aplikacji chroniony jest indywidualnym kodem PIN. Wykonywane operacje wymagają potwierdzenia Hasłem Mobilnym ustalanym przez użytkownika w systemie bankowości internetowej Banku Millennium.

Aplikacja jest dostępna w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej, w zależności od ustawień językowych urządzenia, na którym jest zainstalowana.

Uwagi:
Aplikacja przeznaczona tylko dla klientów indywidualnych Banku Millennium posiadających dostęp do systemu bankowości internetowej,
Pobranie i korzystanie z aplikacji jest bezpłatne, jednak trasmisja danych może wiązać się z opłatami naliczanymi przez operatorów sieci komórkowych.

Get instant access to your personal accounts with a convenient, fast and secure mobile banking application from Bank Millennium. Check balances, pay bills, repay your cards, whenever you want, wherever you are.

Features include:
Viewing details and history of current accounts, saving accounts, credit cards and term deposits,
Transferring funds between own accounts and making domestic transfers (also to defined beneficiaries),
Topping-up mobile phones,
Repaying credit cards,
Take a cash advance from a credit card,
Redeeming term deposits,
Downloading electronic statements to accounts.

Access to the application is protected with an individual PIN code and operations have to be confirmed with a Mobile Password, defined by the user in the online banking system of Bank Millennium.

Application is available in Polish and English, depending on the device language settings.

Notes:
Application is available only to individual customers of Bank Millennium with access to Online Banking.
There is no charge to download and use the application, however please note that data rates from your wireless provider may apply.

Screenshots

  • Bank Millennium Screenshot
  • Bank Millennium Screenshot

Stats for Bank Millennium

Users that made this app Fresh

Freshness Badge

To add a FreshApps Badge for Bank Millennium to your site:

1) Copy the HTML code snippet and paste it into your site.
2) The badge will automatically display on your web page with the Bank Millennium iPhone App's current data.

Featured iPhone App


About Fresh Apps

iPhone icon - Fresh AppFresh Apps is all about finding the best iPhone Apps. The idea is really simple:
- If you like the app
- if you use the app
- if it makes you smile
Then + Make it fresh!
Advertise on Fresh Apps...

New to Fresh Apps?

iTunes App Store, Fresh Apps is betterThere are a couple of things you need to see! So grab a cup of coffee and sit back and enjoy finding a few new iPhone Apps.
- Most Fresh iPhone Apps
- Most Fresh FREE iPhone Apps
- Newest iPhone Apps


Announcements

Fresh Apps Stats

Total iPhone Apps:
0
Free iPhone Apps:
0
Total Users:
0
Total Comments:
0
Total Freshness:
0
Avg # of Apps Added Daily:
0

XHTML | CSS | © 2008-2009 Fresh Apps. All Rights Reserved

Fresh Apps Grass... Ahhh, picturesque.