Added 1976-08-27 12:28:11
App Freshness

0

Description

Company:
DIEN MINH LE
URL:
Bau Cua
Version:
1.0
Post Date:
2017-10-19 00:28:11
Price:
Free

Download Bau Cua »

Tết đến rồi niềm vui sẽ đến thôi. Chúc anh chị em cô bác 1 năm mới vui tươi và nhiều may mắn.

Đây là trò chơi miễn phí đầu năm của người Việt, ai ai cũng có, ai ai cũng chơi. Trò chơi gồm có 3 hình, mỗi hình có 6 mặt Bầu, Cua, Tôm, Cá, Nai và Gà …Hình nào hiện lên thì người đặt sẽ thắng theo hình đó.

Bạn có thể xốc iPhone, iPod để đổi, sau đó đụng lên màn hình để mở xem kết quả. Bàn cờ có thể download xuống và in ra trên hỗ trợ website Support URL.

Bầu cua cá cọp is a traditional Vietnamese betting game played with three dice and a board* featuring six symbolic figures: a prawn, a crab, a rooster, a calabash gourd and a stag.

How to play:
•Players choose one or more figures on a board (up to six) and place their wagers on which one(s) will appear on the dice.
•The dealer ‘shuffles’ the dice using the iPhone/iPod Touch. Shake or touch to shuffle the dice, touch to reveal the results.
•The dealer pays each player 1X his/her wager each time a chosen image appears on one of the the three dice.

* This application substitutes the dice only. Board can be download in Support URL.

Screenshots

  • Bau Cua Screenshot
  • Bau Cua Screenshot

Stats for Bau Cua

Users that made this app Fresh

Freshness Badge

To add a FreshApps Badge for Bau Cua to your site:

1) Copy the HTML code snippet and paste it into your site.
2) The badge will automatically display on your web page with the Bau Cua iPhone App's current data.

Featured iPhone App


About Fresh Apps

iPhone icon - Fresh AppFresh Apps is all about finding the best iPhone Apps. The idea is really simple:
- If you like the app
- if you use the app
- if it makes you smile
Then + Make it fresh!
Advertise on Fresh Apps...

New to Fresh Apps?

iTunes App Store, Fresh Apps is betterThere are a couple of things you need to see! So grab a cup of coffee and sit back and enjoy finding a few new iPhone Apps.
- Most Fresh iPhone Apps
- Most Fresh FREE iPhone Apps
- Newest iPhone Apps


Announcements

Fresh Apps Stats

Total iPhone Apps:
0
Free iPhone Apps:
0
Total Users:
0
Total Comments:
0
Total Freshness:
0
Avg # of Apps Added Daily:
0

XHTML | CSS | © 2008-2009 Fresh Apps. All Rights Reserved

Fresh Apps Grass... Ahhh, picturesque.