App Freshness

3

Description

Company:
ZigZag Studio Sp. z o.o.
URL:
Ben the Tractor and the lost sheep
Version:
1.0
Post Date:
2017-10-16 22:34:53
Price:
$2.99

Download Ben the Tractor and the lost sheep »

Language: English, POLSKI (opis poniżej)
We are featured in Polish NEW & NOTEWORTHY !

Incredible, full of wonderful animations interactive book for children. Meet Ben the Tractor and his friends! In this book you will also find a puzzle game.

Do you want to show your child the world of a farm? Do you want to hear your child laughing while reading the book? See our “Ben the Tractor and the lost sheep”!

Ben the Tractor drives all over the farm searching for the lost sheep. Let your child find the sheep and herd them to the corral. See how your child discovers hidden animations of animals, the tractor and other characters.

Features:
★ OVER 50 interactive elements (animations) on 12 pages of the book !!
★ Colorful and funny graphics.
★ Professional narration.
★ Interactive elements ON EVERY PAGE (riding tractor, bleating and jumping sheep, barking dog and many others).
★ SHEEP HIDDEN on different pages of the book – let your child find them all and help Ben herd them to the corral.
★ Listen to SHEEP funnily SINGING “Old MacDonald had a farm”.
★ TILT YOUR DEVICE to see how to make Ben the Tractor move !!
★ 10 colorful puzzle images to solve – you decide about the number of elements for your child (4,6,9 or 16) !!
★ MORE than 6-minute-long autoplay mode – automatic book reading and animation running.

Language: texts and narration in English and Polish

Still not convinced?
Visit http://www.benthetractor.com or http://www.youtube.com/zigzagstudiosp to watch YouTube video presenting the book’s functionality.

Support:
If you have any technical problems please contact us at [email protected]

==================================================

Niesamowita, pełna cudownych animacji, interaktywna książeczka dla dzieci. Poznaj traktora Bena i jego przyjaciół! W książce dodatkowo znajduje się gra – puzzle !

Chcesz pokazać Twojemu dziecku świat farmy? Chcesz usłyszeć śmiech Twojego dziecka przy czytaniu książki? Koniecznie zobacz naszą pozycję “Traktor Ben i zaginione owce”!

Traktor Ben jeździ po farmie w poszukiwaniu zaginionych owiec. Pozwól Twojemu dziecku odnaleźć owce i zagonić je do zagrody. Zobacz jak Twoje dziecko odkrywa ukryte animacje zwierząt, traktora i innych postaci.

Cechy
★ PONAD 50 interaktywnych elementów (animacji) na 12 stronach książeczki !!!
★ Kolorowe i wesołe grafiki.
★ Profesjonalna narracja.
★ Interaktywne elementy NA KAŻDEJ STRONIE (jeżdżący traktor, beczące i skaczące owce, szczekający piesek i wiele wiele innych).
★ UKRYTE OWCE na różnych stronach książki – niech Twoje dziecko odnajdzie je wszystkie i pomoże Benowi zagonić je do zagrody.
★ Wysłuchaj jak w zabawny sposób OWCE ŚPIEWAJĄ piosenkę “Stary Donald farmę miał”.
★ Zobacz jak PRZECHYLAJĄC urządzenie wprawić traktora Bena w ruch !!!
★ 10 kolorowych obrazków do ułożenia (puzzle) – sam ustalasz liczbę elementów dla Twojego dziecka (4, 6, 9 lub 16) !!!
★ PONAD 6 minutowy tryb autoplay – automatyczne czytanie książki i uruchamianie animacji.

Język: teksty i narracja w języku polskim oraz angielskim.

Nadal nie jesteś zdecydowany ?
Odwiedź http://www.benthetractor.com lub http://www.youtube.com/zigzagstudiosp żeby zobaczyć film Youtube prezentujący funkcjonalność książeczki.

Wsparcie:
W razie jakichkolwiek problemów technicznych skontaktuj się z nami pisząc na adres [email protected]

Screenshots

  • Ben the Tractor and the lost sheep Screenshot
  • Ben the Tractor and the lost sheep Screenshot

Stats for Ben the Tractor and the lost sheep

Users that made this app Fresh

Freshness Badge

To add a FreshApps Badge for Ben the Tractor and the lost sheep to your site:

1) Copy the HTML code snippet and paste it into your site.
2) The badge will automatically display on your web page with the Ben the Tractor and the lost sheep iPhone App's current data.

Featured iPhone App


About Fresh Apps

iPhone icon - Fresh AppFresh Apps is all about finding the best iPhone Apps. The idea is really simple:
- If you like the app
- if you use the app
- if it makes you smile
Then + Make it fresh!
Advertise on Fresh Apps...

New to Fresh Apps?

iTunes App Store, Fresh Apps is betterThere are a couple of things you need to see! So grab a cup of coffee and sit back and enjoy finding a few new iPhone Apps.
- Most Fresh iPhone Apps
- Most Fresh FREE iPhone Apps
- Newest iPhone Apps


Announcements

Fresh Apps Stats

Total iPhone Apps:
0
Free iPhone Apps:
0
Total Users:
0
Total Comments:
0
Total Freshness:
0
Avg # of Apps Added Daily:
0

XHTML | CSS | © 2008-2009 Fresh Apps. All Rights Reserved

Fresh Apps Grass... Ahhh, picturesque.