App Freshness

1

Description

Company:
Nam Tran Hoang
URL:
CÁC MẪU THỨC MẠC KHẢI
Version:
1.0
Post Date:
2017-10-21 23:39:07
Price:
$5.99

Download CÁC MẪU THỨC MẠC KHẢI »

Quyển sách này có lai lịch hình thành trên 20 năm. Từ năm 1960 hầu như năm nào tôi cũng phụ trách các « courses » Mạc Khải. Trong những năm đầu, nhằm xây dựng khả tính của mạc khải và trình bày sự kiện mạc khải nơi Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, tôi đã dạy một « course » chủ yếu có tính minh giáo. Nhưng khi tiếp tục dạy môn này, tôi càng quan tâm nhiều hơn tới những vấn nạn thần học: Mạc khải là gì? Nó được truyền đạt như thế nào? Những vấn nạn này vốn chỉ được đề cập thoáng qua trong các luận đề kinh viện chuẩn mực.

Screenshots

  • CÁC MẪU THỨC MẠC KHẢI Screenshot
  • CÁC MẪU THỨC MẠC KHẢI Screenshot

Stats for CÁC MẪU THỨC MẠC KHẢI

Users that made this app Fresh

Freshness Badge

To add a FreshApps Badge for CÁC MẪU THỨC MẠC KHẢI to your site:

1) Copy the HTML code snippet and paste it into your site.
2) The badge will automatically display on your web page with the CÁC MẪU THỨC MẠC KHẢI iPhone App's current data.

Featured iPhone App


About Fresh Apps

iPhone icon - Fresh AppFresh Apps is all about finding the best iPhone Apps. The idea is really simple:
- If you like the app
- if you use the app
- if it makes you smile
Then + Make it fresh!
Advertise on Fresh Apps...

New to Fresh Apps?

iTunes App Store, Fresh Apps is betterThere are a couple of things you need to see! So grab a cup of coffee and sit back and enjoy finding a few new iPhone Apps.
- Most Fresh iPhone Apps
- Most Fresh FREE iPhone Apps
- Newest iPhone Apps


Announcements

Fresh Apps Stats

Total iPhone Apps:
0
Free iPhone Apps:
0
Total Users:
0
Total Comments:
0
Total Freshness:
0
Avg # of Apps Added Daily:
0

XHTML | CSS | © 2008-2009 Fresh Apps. All Rights Reserved

Fresh Apps Grass... Ahhh, picturesque.