App Freshness

1

Description

Company:
Truong Ngoc Quang
URL:
Cái Nôi Của Dân Việt
Version:
1.0
Post Date:
2017-10-21 20:09:58
Price:
$7.99

Download Cái Nôi Của Dân Việt »

Trong một bài trước, truyền thuyết Âu Cơ và Lạc Long Quân đã được giải mã theo lối nhìn của thế kỷ 21. Dước góc độ đó chúng ta bắt buộc phải để ý đến:
* Thời điểm chính xác của câu chuyện: Do ở chỗ nhân danh và địa danh câu chuyện chỉ có thể có tại nước Sở vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, chúng ta đã suy ra rằng thời điểm chính xác câu chuyện chỉ có thể xảy ra sau thế kỷ thứ 6 trước Công Nguyên. Khi nước Sở đã đạt đến tột đỉnh của quyền lực và ảnh hưởng;
* Chia tay giữa Âu Cơ và Lạc Long Quân: Biểu tượng cho phân ly giữa hai chủng Âu (tức Thái) và Lạc (tức Việt). Trước sau ít lắm cũng đến 3 lần.

Qua ứng dụng này, chúng tôi xin gửi đến các bạn một cái nhìn khái quát hơn về lịch sử dân tộc Việt Nam

Screenshots

  • Cái Nôi Của Dân Việt Screenshot
  • Cái Nôi Của Dân Việt Screenshot

Stats for Cái Nôi Của Dân Việt

Users that made this app Fresh

Freshness Badge

To add a FreshApps Badge for Cái Nôi Của Dân Việt to your site:

1) Copy the HTML code snippet and paste it into your site.
2) The badge will automatically display on your web page with the Cái Nôi Của Dân Việt iPhone App's current data.

Featured iPhone App


About Fresh Apps

iPhone icon - Fresh AppFresh Apps is all about finding the best iPhone Apps. The idea is really simple:
- If you like the app
- if you use the app
- if it makes you smile
Then + Make it fresh!
Advertise on Fresh Apps...

New to Fresh Apps?

iTunes App Store, Fresh Apps is betterThere are a couple of things you need to see! So grab a cup of coffee and sit back and enjoy finding a few new iPhone Apps.
- Most Fresh iPhone Apps
- Most Fresh FREE iPhone Apps
- Newest iPhone Apps


Announcements

Fresh Apps Stats

Total iPhone Apps:
0
Free iPhone Apps:
0
Total Users:
0
Total Comments:
0
Total Freshness:
0
Avg # of Apps Added Daily:
0

XHTML | CSS | © 2008-2009 Fresh Apps. All Rights Reserved

Fresh Apps Grass... Ahhh, picturesque.