App Freshness

1

Description

Company:
Nam Tran Hoang
URL:
CĂNG THẲNG VÀ KHỦNG HOẢNG
Version:
1.0
Post Date:
2017-10-18 14:43:59
Price:
$5.99

Download CĂNG THẲNG VÀ KHỦNG HOẢNG »

Căng thẳng và những áp lực là một phần của cuộc sống thường ngày. Mỗi người đến gặp tư vấn đều bị những căng thẳng và áp lực riêng – chẳng hạn, việc đối phó với một đứa con gái mới lớn có những tính cách phản loạn, việc đương đầu với một ông chủ khó chịu hay việc đối mặt với một cuộc giải phẫu đang đến gần… Mỗi người có mỗi cách khác nhau để xử lý căng thẳng. Có người đem chuyện khó khăn của riêng mình bộc bạch với một người bạn, rồi đi đến một quyết định, sau đó thực hiện những gì mà mình quyết định; có người thì phản ứng lại tình hình căng thẳng bằng cách hút thuốc lá nhiều hơn, ăn hay uống nhiều hơn; cũng có người bị áp đảo bởi những căng thẳng và không thể sinh hoạt bình thường được nữa. Tại sao người này có thể dứt khoát và bình tĩnh xử lý một tình hình căng thẳng, còn người kia thì bất lực không làm gì được? Lý do nằm ở chỗ cách mà đương sự nhìn tình hình căng thẳng, ở quá trình được giáo dục của đương sự từ thuở bé và ở các phương pháp xử lý mà đương sự đã học được.

Screenshots

  • CĂNG THẲNG VÀ KHỦNG HOẢNG Screenshot
  • CĂNG THẲNG VÀ KHỦNG HOẢNG Screenshot

Stats for CĂNG THẲNG VÀ KHỦNG HOẢNG

Users that made this app Fresh

Freshness Badge

To add a FreshApps Badge for CĂNG THẲNG VÀ KHỦNG HOẢNG to your site:

1) Copy the HTML code snippet and paste it into your site.
2) The badge will automatically display on your web page with the CĂNG THẲNG VÀ KHỦNG HOẢNG iPhone App's current data.

Featured iPhone App


About Fresh Apps

iPhone icon - Fresh AppFresh Apps is all about finding the best iPhone Apps. The idea is really simple:
- If you like the app
- if you use the app
- if it makes you smile
Then + Make it fresh!
Advertise on Fresh Apps...

New to Fresh Apps?

iTunes App Store, Fresh Apps is betterThere are a couple of things you need to see! So grab a cup of coffee and sit back and enjoy finding a few new iPhone Apps.
- Most Fresh iPhone Apps
- Most Fresh FREE iPhone Apps
- Newest iPhone Apps


Announcements

Fresh Apps Stats

Total iPhone Apps:
0
Free iPhone Apps:
0
Total Users:
0
Total Comments:
0
Total Freshness:
0
Avg # of Apps Added Daily:
0

XHTML | CSS | © 2008-2009 Fresh Apps. All Rights Reserved

Fresh Apps Grass... Ahhh, picturesque.