App Freshness

0

Description

Cuốn sách giới thiệu chân dung 18 nhà giáo dục nổi tiếng thế giới. Fukuzawa Yukichi – người đi tiên phong trong cuộc Canh tân Minh trị ở Nhật Bản; Thái Nguyên Bồi – Bộ trưởng Giáo dục đầu tiên của Trung Quốc; John Dewey hay Jean Piaget.v.v. Tất cả họ đều là những người cống hiến hết mình cho sự nghiệp vun trồng, đào tạo con người và những lớp công dân của đất nước.
Những bài học kinh nghiệm thiết thực và cụ thể trong từng nền giáo dục khác nhau được trình bày trong cuốn sách này là những gợi ý hữu ích cho các giáo viên và sinh viên các ngành sư phạm và cũng như là những bài học thú vị đối với đông đảo bạn đọc quan tâm khác, đặc biệt là trong bối cảnh nhu cầu cải cách giáo dục ở Việt Nam ngày càng trở nên cấp bách.

Chương trình có khả năng đọc truyện theo trang tạo cảm giác như đọc một quyển sách thật sự.
Bạn cũng có thể chỉnh kiểu chữ và độ lớn chữ tùy ý cũng như đọc ngang dọc tùy ý.

Hi vọng bộ sách này có thể đem đến cho bạn thêm niềm vui và kiến thức mới.

Screenshots

  • Chân Dung Những Nhà Cải Cách Giáo Dục Screenshot
  • Chân Dung Những Nhà Cải Cách Giáo Dục Screenshot

Stats for Chân Dung Những Nhà Cải Cách Giáo Dục

Users that made this app Fresh

Freshness Badge

To add a FreshApps Badge for Chân Dung Những Nhà Cải Cách Giáo Dục to your site:

1) Copy the HTML code snippet and paste it into your site.
2) The badge will automatically display on your web page with the Chân Dung Những Nhà Cải Cách Giáo Dục iPhone App's current data.

Featured iPhone App


About Fresh Apps

iPhone icon - Fresh AppFresh Apps is all about finding the best iPhone Apps. The idea is really simple:
- If you like the app
- if you use the app
- if it makes you smile
Then + Make it fresh!
Advertise on Fresh Apps...

New to Fresh Apps?

iTunes App Store, Fresh Apps is betterThere are a couple of things you need to see! So grab a cup of coffee and sit back and enjoy finding a few new iPhone Apps.
- Most Fresh iPhone Apps
- Most Fresh FREE iPhone Apps
- Newest iPhone Apps


Announcements

Fresh Apps Stats

Total iPhone Apps:
0
Free iPhone Apps:
0
Total Users:
0
Total Comments:
0
Total Freshness:
0
Avg # of Apps Added Daily:
0

XHTML | CSS | © 2008-2009 Fresh Apps. All Rights Reserved

Fresh Apps Grass... Ahhh, picturesque.