App Freshness

1

Description

Company:
Nam Tran Hoang
URL:
ĐỨC TIN VÀ CUỘC SỐNG
Version:
1.0
Post Date:
2017-09-23 18:24:25
Price:
$5.99

Download ĐỨC TIN VÀ CUỘC SỐNG »

Hai mươi mốt câu hỏi về đức tin và cuộc sống đã được chọn lọc. Đó là những câu hỏi đã được nêu ra trong các lớp giáo lý dành cho các học sinh thuộc các lớp cuối cùng của bậc trung học, những câu hỏi đi từ cuộc sống riêng của lớp trẻ nhưng cũng đụng chạm đến các vấn nạn lớn của thời đại.

Chúng tôi cố gắng trả lời các câu hỏi này một cách đơn sơ và chính xác – một việc rất khó khăn vì các vấn đề thì phức tạp mà lại đòi các câu trả lời phải gãy gọn.

Dầu sao chúng tôi cũng thử trình bày quan điểm của đức tin Kitô giáo, một quan điểm không nhất thiết phải giải đáp được hết tất cả, nhưng ít ra cũng là một ánh sáng dẫn lối cho ta.

Cuốn sách này muốn gởi đến các linh mục đặc trách giáo dục, các giảng viên giáo lý… Bổn phận còn lại của quí vị ấy là giúp giới trẻ nắm bắt được những yếu tố làm nên câu trả lời đã được đưa ra trong sách này.

Cuốn sách này cũng ưu tiên nhắm đến những người trẻ đang tìm ý nghĩa cho đời mình. Chúng tôi chỉ muốn giới thiệu cho họ một lý tưởng tuy đòi hỏi nhưng thật bổ ích, đôi khi đi ngược lại với những ý tưởng mà họ đã thâu nhận trước kia, nhưng đó chính là một thông điệp đem lại sự sống và tự do, một nguồn mạch đưa tới hạnh phúc đích thật.

Lời của người đàn ông xứ Nadarét có tên là Giêsu này, là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, chẳng luôn là Tin mừng cho thời đại chúng ta đó sao?

Screenshots

  • ĐỨC TIN VÀ CUỘC SỐNG Screenshot
  • ĐỨC TIN VÀ CUỘC SỐNG Screenshot

Stats for ĐỨC TIN VÀ CUỘC SỐNG

Users that made this app Fresh

Freshness Badge

To add a FreshApps Badge for ĐỨC TIN VÀ CUỘC SỐNG to your site:

1) Copy the HTML code snippet and paste it into your site.
2) The badge will automatically display on your web page with the ĐỨC TIN VÀ CUỘC SỐNG iPhone App's current data.

Featured iPhone App


About Fresh Apps

iPhone icon - Fresh AppFresh Apps is all about finding the best iPhone Apps. The idea is really simple:
- If you like the app
- if you use the app
- if it makes you smile
Then + Make it fresh!
Advertise on Fresh Apps...

New to Fresh Apps?

iTunes App Store, Fresh Apps is betterThere are a couple of things you need to see! So grab a cup of coffee and sit back and enjoy finding a few new iPhone Apps.
- Most Fresh iPhone Apps
- Most Fresh FREE iPhone Apps
- Newest iPhone Apps


Announcements

Fresh Apps Stats

Total iPhone Apps:
0
Free iPhone Apps:
0
Total Users:
0
Total Comments:
0
Total Freshness:
0
Avg # of Apps Added Daily:
0

XHTML | CSS | © 2008-2009 Fresh Apps. All Rights Reserved

Fresh Apps Grass... Ahhh, picturesque.