App Freshness

1

Description

Company:
Truong Van Minh
URL:
ĐIỀU VĨ ĐẠI CỦA KITÔ GIÁO
Version:
1.0
Post Date:
2017-10-24 07:55:21
Price:
$7.99

Download ĐIỀU VĨ ĐẠI CỦA KITÔ GIÁ... »

ĐIỀU VĨ ĐẠI CỦA KITÔ GIÁO” là bản lược dịch cuốn “What’s So Great About Christianity” của Dinesh D’Souza, với mục đích đem lại cho độc giả www.nguoitinhuu.com một cái nhìn về Kitô Giáo qua các lý luận sắc bén của D’Souza, một trong những văn gia hộ giáo nổi tiếng ngày nay của Kitô Giáo.

Nếu quý học giả muốn biết tường tận hơn về các lý lẽ trong sách, xin đọc sách tiếng Anh với các tham khảo đầy đủ mà trong bản dịch chúng tôi không phụ đính.

Ước mong bản dịch này sẽ giúp quý độc giả hiểu biết thêm về Kitô Giáo.

Screenshots

  • ĐIỀU VĨ ĐẠI CỦA KITÔ GIÁO Screenshot
  • ĐIỀU VĨ ĐẠI CỦA KITÔ GIÁO Screenshot

Stats for ĐIỀU VĨ ĐẠI CỦA KITÔ GIÁO

Users that made this app Fresh

Freshness Badge

To add a FreshApps Badge for ĐIỀU VĨ ĐẠI CỦA KITÔ GIÁO to your site:

1) Copy the HTML code snippet and paste it into your site.
2) The badge will automatically display on your web page with the ĐIỀU VĨ ĐẠI CỦA KITÔ GIÁO iPhone App's current data.

Featured iPhone App


About Fresh Apps

iPhone icon - Fresh AppFresh Apps is all about finding the best iPhone Apps. The idea is really simple:
- If you like the app
- if you use the app
- if it makes you smile
Then + Make it fresh!




Advertise on Fresh Apps...

New to Fresh Apps?

iTunes App Store, Fresh Apps is betterThere are a couple of things you need to see! So grab a cup of coffee and sit back and enjoy finding a few new iPhone Apps.
- Most Fresh iPhone Apps
- Most Fresh FREE iPhone Apps
- Newest iPhone Apps


Announcements

Fresh Apps Stats

Total iPhone Apps:
0
Free iPhone Apps:
0
Total Users:
0
Total Comments:
0
Total Freshness:
0
Avg # of Apps Added Daily:
0

XHTML | CSS | © 2008-2009 Fresh Apps. All Rights Reserved

Fresh Apps Grass... Ahhh, picturesque.