Added 1976-10-01 18:07:15
App Freshness

1

Description

Company:
Manh Le Huu
URL:
Giáo dục giới tính
Version:
1.0
Post Date:
2017-10-17 11:49:36
Price:
Free

Download Giáo dục giới tính »

“Tuyển tập sách giới tính đặc biệt” của chúng tôi bao gồm những cuốn sách bàn về sức khỏe, giới tính và các giáo trình hướng dẫn thực hành trong giới tính. Chúng trang bị cho tất cả các bạn những khái niệm khoa học về tình dục và có tác dụng giáo dục và hướng dẫn bạn những thông tin cần thiết cho cuộc sống. Chúng tôi đã chọn lọc những tác phẩm nổi tiếng nhất, mới nhất. Hơn thế nữa là những cuốn sách sẽ tự động cập nhập vào kho ứng dụng khi bạn mua về.
Các chức năng chính:
Tìm kiếm: “Tuyển tập sách giới tính đặc biệt” được thiết kế để bạn dễ dàng tìm kiếm theo tên sách hoặc theo chủ đề mà bạn muốn tìm.
Yêu thích: Bạn có thể đưa những sách mà bạn thích hoặc đã đọc vào mục yêu thích để dễ dàng tìm đọc vào những lần sau.
Đọc sách: Thiết kế tiện ích nhất để bạn thoải mái khi đọc sách
Và nhiều tiện ích khác đang chờ bạn khám phá!!!

English:
Our “ A special collection of books about gender” includes books discussing health, gender and gender practical guide. They equip all you with scientific concepts about gender and help you to educate and guide useful information in your life. We selected the most famous and newest work. More than that is application up date new books automatically when you buy it.
The main functions:
Search: “A special collection of books about gender” is designed for you to search tittles or topics more easily.
Favorite: you can put your favorite stories or the books you have read into Favorite. It is easy to search and read in the next time.
Reading: the most convenient application is designed for you to read .
And many other conveniences are waiting to be discovered 😀

Screenshots

  • Giáo dục giới tính Screenshot
  • Giáo dục giới tính Screenshot

Stats for Giáo dục giới tính

Users that made this app Fresh

Freshness Badge

To add a FreshApps Badge for Giáo dục giới tính to your site:

1) Copy the HTML code snippet and paste it into your site.
2) The badge will automatically display on your web page with the Giáo dục giới tính iPhone App's current data.

Featured iPhone App


About Fresh Apps

iPhone icon - Fresh AppFresh Apps is all about finding the best iPhone Apps. The idea is really simple:
- If you like the app
- if you use the app
- if it makes you smile
Then + Make it fresh!
Advertise on Fresh Apps...

New to Fresh Apps?

iTunes App Store, Fresh Apps is betterThere are a couple of things you need to see! So grab a cup of coffee and sit back and enjoy finding a few new iPhone Apps.
- Most Fresh iPhone Apps
- Most Fresh FREE iPhone Apps
- Newest iPhone Apps


Announcements

Fresh Apps Stats

Total iPhone Apps:
0
Free iPhone Apps:
0
Total Users:
0
Total Comments:
0
Total Freshness:
0
Avg # of Apps Added Daily:
0

XHTML | CSS | © 2008-2009 Fresh Apps. All Rights Reserved

Fresh Apps Grass... Ahhh, picturesque.