App Freshness

0

Description

Company:
Nam Tran Hoang
URL:
Góp nhặt thơ Công Giáo hôm nay
Version:
1.0
Post Date:
2017-08-19 18:38:17
Price:
$5.99

Download Góp nhặt thơ Công Giáo hôm n... »

Sưu tập này là một thứ lưu bút, vì sự quy tụ ở đây chỉ trong vòng thân quen bạn hữu. Họ là những nhà thơ hay những người làm thơ, đối với tôi không quan trọng. Điều đáng nói là mối đồng cảm : Tất cả họ đã nói về Chúa Giê-su Ki-tô với lòng yêu mến, dù họ đã được rửa tội hay chưa. Do mối đồng cảm, họ đã gởi tặng người sưu tập những bài thơ họ thích tặng, gây nên cho người nhận một món nợ ân tình. Lưu bút này chọn lọc một số, mong giữ lại cho đời, để khỏi phụ lòng.

Do tính cách một lưu bút, đây không phải là một tuyển tập các tác giả thơ ki-tô-giáo. Cũng chính vì thế, ở đây bạn đọc sẽ không thấy Hàn-mặc-Tử và những tác giả đã đi trước. Cũng có những tác giả hiện vẫn thường góp mặt trên các báo nhưng không có trong sưu tập này, chỉ vì một lý do đơn giản: người sưu tập chưa được may mắn gặp gỡ hoặc liên hệ thư từ. Lưu bút này đến với các vị ấy cách riêng và với bạn đọc nói chung, như một lời chào làm quen, hẹn những lưu bút mới.

Xin chân thành tri ân những tấm lòng ân nhân và bạn hữu đã và sẽ cảm thông cũng như nâng đỡ trong việc thực hiện lưu bút này.

Screenshots

  • Góp nhặt thơ Công Giáo hôm nay Screenshot
  • Góp nhặt thơ Công Giáo hôm nay Screenshot

Stats for Góp nhặt thơ Công Giáo hôm nay

Users that made this app Fresh

Freshness Badge

To add a FreshApps Badge for Góp nhặt thơ Công Giáo hôm nay to your site:

1) Copy the HTML code snippet and paste it into your site.
2) The badge will automatically display on your web page with the Góp nhặt thơ Công Giáo hôm nay iPhone App's current data.

Featured iPhone App


About Fresh Apps

iPhone icon - Fresh AppFresh Apps is all about finding the best iPhone Apps. The idea is really simple:
- If you like the app
- if you use the app
- if it makes you smile
Then + Make it fresh!
Advertise on Fresh Apps...

New to Fresh Apps?

iTunes App Store, Fresh Apps is betterThere are a couple of things you need to see! So grab a cup of coffee and sit back and enjoy finding a few new iPhone Apps.
- Most Fresh iPhone Apps
- Most Fresh FREE iPhone Apps
- Newest iPhone Apps


Announcements

Fresh Apps Stats

Total iPhone Apps:
0
Free iPhone Apps:
0
Total Users:
0
Total Comments:
0
Total Freshness:
0
Avg # of Apps Added Daily:
0

XHTML | CSS | © 2008-2009 Fresh Apps. All Rights Reserved

Fresh Apps Grass... Ahhh, picturesque.