Added 1976-09-27 13:52:18
App Freshness

0

Description

Company:
Valeriy Petrenko
URL:
Graal
Version:
1.0
Post Date:
2017-11-18 13:52:18
Price:
Free

Download Graal »

De 10 Geboden van God en Het Onze Vader

Deze gratis applicatie bevat, als kennismaking met de publicaties van Abd-ru-shin, de 10 Geboden en Het Onze Vader. Abd-ru-shin geeft een duidelijke, voor onze tijd begrijpelijke uitleg over de Tien Geboden en Het Onze Vader. Hoewel deze publicatie op zichzelf staat is een een goede gelegenheid om kennis te maken met de nieuwe wijze waarop Abd-ru-shin uitleg geeft over tal van onderwerpen, overkoepelend voor alle godsdiensten. Het hoofdwerk van Abd-ru-shin is: In het Licht der Waarheid, Graalsboodschap.

Hier volgt een korte uitleg:

De Graalsboodschap is een werk voor hen die ernstig naar de waarheid zoeken. Zij richt zich tot ieder mens persoonlijk en opent de wegen om tot het inzicht in de opbouw van de schepping en tot het erkennen van God te komen. Daardoor zal de lezer zijn plaats en rol als mens op aarde en in de schepping begrijpen en zijn taak als deel van het grote geheel kunnen vervullen.
In de Graalsboodschap wordt ook uitgelegd, wat de Graal is: werkelijk bestaand op het hoogste punt van de schepping, verzamelpunt van de Lichtstralingen van de Schepper en bron van de kracht, die de kringloop van de schepping mogelijk maakt.

De Graalsboodschap van Abd-ru-shin geeft het weten van de opbouw van de schepping. In eenvoudige woorden wordt hierin volledig het onderlinge verband van alle dingen verklaard en wordt een alomvattend overzicht van het gebeuren in de schepping gegeven.

De Graalsboodschap richt zich uitsluitend tot ieder mens persoonlijk zonder acht te slaan op geloofsovertuiging, nationaliteit of ras, omdat hij alleen de verantwoording moet dragen voor alles wat hij denkt en doet.

Duidelijk en zonder omwegen toont hij hem welke weg hij moet gaan om reeds hier op aarde het echte geluk te vinden, dat wil zeggen om te komen tot innerlijke vrede en blijmoedig werken.

© 2009 Stichting Graalsbeweging in Nederland en Uitgeverij

Screenshots

  • Graal Screenshot
  • Graal Screenshot

Stats for Graal

Users that made this app Fresh

Freshness Badge

To add a FreshApps Badge for Graal to your site:

1) Copy the HTML code snippet and paste it into your site.
2) The badge will automatically display on your web page with the Graal iPhone App's current data.

Featured iPhone App


About Fresh Apps

iPhone icon - Fresh AppFresh Apps is all about finding the best iPhone Apps. The idea is really simple:
- If you like the app
- if you use the app
- if it makes you smile
Then + Make it fresh!
Advertise on Fresh Apps...

New to Fresh Apps?

iTunes App Store, Fresh Apps is betterThere are a couple of things you need to see! So grab a cup of coffee and sit back and enjoy finding a few new iPhone Apps.
- Most Fresh iPhone Apps
- Most Fresh FREE iPhone Apps
- Newest iPhone Apps


Announcements

Fresh Apps Stats

Total iPhone Apps:
0
Free iPhone Apps:
0
Total Users:
0
Total Comments:
0
Total Freshness:
0
Avg # of Apps Added Daily:
0

XHTML | CSS | © 2008-2009 Fresh Apps. All Rights Reserved

Fresh Apps Grass... Ahhh, picturesque.