Added 1976-08-29 14:28:57
App Freshness

0

Description

Company:
Tran Hoai Phuong
URL:
Hai Mươi năm sau
Version:
1.0
Post Date:
2017-10-20 14:28:57
Price:
$2.99

Download Hai Mươi năm sau »

Hai mươi năm sau là tập thứ hai trong thiên tiểu thuyết lịch sử dài bộ ba gồm: Ba người lính ngự lâm, Hai mươi năm sau và Tử tước đờ Bragiơlon (hay Mười năm sau nữa).
Hai mươi năm sau diễn ra trong hoàn cảnh lịch sử nước Pháp những năm 1648 – 1649 khi mà các nhân vật của tập truyện thứ nhất đã thêm hai mươi tuổi đời. Lúc ấy, giáo chủ tể tướng đờ Risơliơ và vua Luy XIII đã chết, vua Luy XIV nối ngôi mới có mười tuổi. Hoàng hậu Annơ đÔtrisơ làm nhiếp chính và đưa người tình của mình là giáo chủ Madaranh gốc Ý lên làm tể tướng.
Tính tham lam, biển lận, xảo quyệt và những sự bóc lột tàn tệ của Madaranh cùng những hành vi chuyên quyền độc đoán của triều đình dấy lên lòng căm phẫn cao độ trong nhân dân và cả trong lớp hoàng thân, quý tộc bị chèn ép, khủng bố.
Trong bối cảnh lịch sử rối ren và sôi động ấy, Alếchxăng Đuyma đưa các chàng ngự lâm quen thuộc của chúng ta trở lại sân khấu chính trị – xã hội. ĐActanhăng và Portôx phục vụ trong ngự lâm quân trực tiếp dưới quyền của tể tướng và hoàng hậu, còn Atôx và Aramix bí mật tham gia phong trào La Frôngđơ. Những cuộc trạm chán bất ngờ và đọ kiếm nảy lửa giữa bốn người bạn tâm đắc thuộc hai phe đối lập tưởng như sẽ làm tan vỡ tình bằng hữu, trái lại đi đến củng cố tình bạn keo sơn sống chết có nhau…

Screenshots

  • Hai Mươi năm sau Screenshot
  • Hai Mươi năm sau Screenshot

Stats for Hai Mươi năm sau

Users that made this app Fresh

Freshness Badge

To add a FreshApps Badge for Hai Mươi năm sau to your site:

1) Copy the HTML code snippet and paste it into your site.
2) The badge will automatically display on your web page with the Hai Mươi năm sau iPhone App's current data.

Featured iPhone App


About Fresh Apps

iPhone icon - Fresh AppFresh Apps is all about finding the best iPhone Apps. The idea is really simple:
- If you like the app
- if you use the app
- if it makes you smile
Then + Make it fresh!
Advertise on Fresh Apps...

New to Fresh Apps?

iTunes App Store, Fresh Apps is betterThere are a couple of things you need to see! So grab a cup of coffee and sit back and enjoy finding a few new iPhone Apps.
- Most Fresh iPhone Apps
- Most Fresh FREE iPhone Apps
- Newest iPhone Apps


Announcements

Fresh Apps Stats

Total iPhone Apps:
0
Free iPhone Apps:
0
Total Users:
0
Total Comments:
0
Total Freshness:
0
Avg # of Apps Added Daily:
0

XHTML | CSS | © 2008-2009 Fresh Apps. All Rights Reserved

Fresh Apps Grass... Ahhh, picturesque.