Added 1976-09-10 04:52:35
App Freshness

1

Description

Company:
Nam Tran Hoang
URL:
Kinh Thánh Cựu Ước
Version:
1.0
Post Date:
2017-09-25 22:31:50
Price:
$5.99

Download Kinh Thánh Cựu Ước »

Một số Nhân vật còn lại trong Cựu Thánh kinh được nêu lên sau đây… đủ các thành phần…Nam, Nữ…Phần nhiều là những người bình thường, thậm chí có những người bị người đời ghét bỏ…Tùy từng lúc, từng nơi mà Cha đã chọn, để diễn tả lòng TIN và sự kính phục vâng lời Cha… bằng lời nói, bằng cử chỉ hành động…Để làm Tiên tri, giảng dạy, khuyên răn, hay làm gương tốt để diều dắt loài người trở về với Cha. Đa tạ ơn Chúa, Tập thơ nầy tôi đã cầu nguyện, xin Chúa cho phép, chỉ Giới thiệu vài nét về tiểu sử Cá nhân. Một khi đã nhớ tên, Qúy vị sẽ tìm trong Kinh Thánh để học tập và suy ngẫm Nội dung và Ý nghĩa lời dạy cao siêu, kỳ diệu của Cha.

Screenshots

  • Kinh Thánh Cựu Ước Screenshot
  • Kinh Thánh Cựu Ước Screenshot

Stats for Kinh Thánh Cựu Ước

Users that made this app Fresh

Freshness Badge

To add a FreshApps Badge for Kinh Thánh Cựu Ước to your site:

1) Copy the HTML code snippet and paste it into your site.
2) The badge will automatically display on your web page with the Kinh Thánh Cựu Ước iPhone App's current data.

Featured iPhone App


About Fresh Apps

iPhone icon - Fresh AppFresh Apps is all about finding the best iPhone Apps. The idea is really simple:
- If you like the app
- if you use the app
- if it makes you smile
Then + Make it fresh!
Advertise on Fresh Apps...

New to Fresh Apps?

iTunes App Store, Fresh Apps is betterThere are a couple of things you need to see! So grab a cup of coffee and sit back and enjoy finding a few new iPhone Apps.
- Most Fresh iPhone Apps
- Most Fresh FREE iPhone Apps
- Newest iPhone Apps


Announcements

Fresh Apps Stats

Total iPhone Apps:
0
Free iPhone Apps:
0
Total Users:
0
Total Comments:
0
Total Freshness:
0
Avg # of Apps Added Daily:
0

XHTML | CSS | © 2008-2009 Fresh Apps. All Rights Reserved

Fresh Apps Grass... Ahhh, picturesque.