App Freshness

0

Description

Samfundslitteraturs økonomiske ordbøger er markedets mest opdaterede fagordbøger. Ordbøgerne indeholder oversættelser og forklaringer til både alment fagsprog og specifikke ord og begreber inden for økonomi, regnskab, finansiering, bankvæsen, forsikring, markedsføring, selskabsret og distributions- og transportforhold.

Ordbøgerne rummer oversættelser af flere end 59.000 ord og ordforbindelser.

======================================

Annemette Lyng Svensson’s economic dictionaries are the most updated on the market. The dictionaries contain translations and explanations to both general technical terminology together with specific words and terms within the fields of economics, accounting, finance, banking, insurance, marketing, company law, distribution and logistics.

The dictionaries contain translations of more than 59,000 Danish and English words and phrases.

Screenshots

  • Økonomisk Ordbog – Engelsk-Dansk / Dansk-Engelsk Screenshot
  • Økonomisk Ordbog – Engelsk-Dansk / Dansk-Engelsk Screenshot

Stats for Økonomisk Ordbog – Engelsk-Dansk / Dansk-Engelsk

Users that made this app Fresh

Freshness Badge

To add a FreshApps Badge for Økonomisk Ordbog – Engelsk-Dansk / Dansk-Engelsk to your site:

1) Copy the HTML code snippet and paste it into your site.
2) The badge will automatically display on your web page with the Økonomisk Ordbog – Engelsk-Dansk / Dansk-Engelsk iPhone App's current data.

Featured iPhone App


About Fresh Apps

iPhone icon - Fresh AppFresh Apps is all about finding the best iPhone Apps. The idea is really simple:
- If you like the app
- if you use the app
- if it makes you smile
Then + Make it fresh!
Advertise on Fresh Apps...

New to Fresh Apps?

iTunes App Store, Fresh Apps is betterThere are a couple of things you need to see! So grab a cup of coffee and sit back and enjoy finding a few new iPhone Apps.
- Most Fresh iPhone Apps
- Most Fresh FREE iPhone Apps
- Newest iPhone Apps


Announcements

Fresh Apps Stats

Total iPhone Apps:
0
Free iPhone Apps:
0
Total Users:
0
Total Comments:
0
Total Freshness:
0
Avg # of Apps Added Daily:
0

XHTML | CSS | © 2008-2009 Fresh Apps. All Rights Reserved

Fresh Apps Grass... Ahhh, picturesque.