App Freshness

0

Description

Dette er en Lite-versjon med full funksjonalitet, men inneholder kun oppslagord på bokstaven a.

“Engelsk blå ordbok” er den største og mest omfattende ordboken til og fra engelsk som finnes til iPhone, iPad og iPod Touch på det norske markedet. Den inneholder oversettelser av over 100 000 oppslagsord og 70 000 uttrykk fra moderne engelsk og norsk. Den dekker både britisk engelsk og amerikansk engelsk.

Ca. 50 000 av de engelske ordene har uttale. Ved å trykke på høyttalerikonet kan du høre
hvordan ordet skal uttales. Uttalen er laget av personer med engelsk som morsmål.

Til tross for sin størrelse gir ordboken deg raske oppslag, hvor ordet som du søker, kommer frem i en liste etter hvert som du taster inn bokstavene. Når du ser ordet du søker i ordlisten, ser du med en gang oversettelsen.

Hvis ordet har flere betydninger, eller du vil se flere detaljer om det, kan du selvfølgelig trykke på ordet og få vist alle detaljene – f.eks. andre mulige oversettelser, teksteksempler, uttrykk, bøyningsformer m.m.

Se også skjermbildene under, som viser eksempler på de forskjellige typene informasjon du får i ordboken.

======================================

Kunnskapsforlaget’s English Blue Dictionary – Lite version

This is a fully functional version, containing headwords starting with the letter a.

“English Blue Dictionary” is indisputably the largest and most advanced dictionary to and from English for iPhone, iPad and iPod Touch in the Norwegian market. It contains translations of more than 100,000 English and Norwegian words and 70,000 phrases. It contains British English as well as American English.

About 50,000 of the English words contain pronunciation, so that you can hear the word simply by touching the loudspeaker icon. The pronunciations have been recorded by English native speakers.

In spite of its size the dictionary performs searches promptly, and the word you type emerges on a list as you gradually are keying in the letters. As the word you are searching for appears in the word list, you can immediately see the translation.

If the word has several meanings, or you would like to see more details about it, you can touch the word and see all the details – e.g. other possible translations, phrases and text examples, inflected forms etc.

Also see the screen dumps below, which show examples of the many different types of information you get in the dictionary.

Screenshots

  • Kunnskapsforlagets Engelsk blå ordbok – Lite Screenshot
  • Kunnskapsforlagets Engelsk blå ordbok – Lite Screenshot

Stats for Kunnskapsforlagets Engelsk blå ordbok – Lite

Users that made this app Fresh

Freshness Badge

To add a FreshApps Badge for Kunnskapsforlagets Engelsk blå ordbok – Lite to your site:

1) Copy the HTML code snippet and paste it into your site.
2) The badge will automatically display on your web page with the Kunnskapsforlagets Engelsk blå ordbok – Lite iPhone App's current data.

Featured iPhone App


About Fresh Apps

iPhone icon - Fresh AppFresh Apps is all about finding the best iPhone Apps. The idea is really simple:
- If you like the app
- if you use the app
- if it makes you smile
Then + Make it fresh!
Advertise on Fresh Apps...

New to Fresh Apps?

iTunes App Store, Fresh Apps is betterThere are a couple of things you need to see! So grab a cup of coffee and sit back and enjoy finding a few new iPhone Apps.
- Most Fresh iPhone Apps
- Most Fresh FREE iPhone Apps
- Newest iPhone Apps


Announcements

Fresh Apps Stats

Total iPhone Apps:
0
Free iPhone Apps:
0
Total Users:
0
Total Comments:
0
Total Freshness:
0
Avg # of Apps Added Daily:
0

XHTML | CSS | © 2008-2009 Fresh Apps. All Rights Reserved

Fresh Apps Grass... Ahhh, picturesque.