App Freshness

0

Description

Company:
LET Software ApS
URL:
Kunnskapsforlagets Italiensk-norsk blå ordbok
Version:
2.0.1
Post Date:
2017-09-19 19:05:05
Price:
$17.99

Download Kunnskapsforlagets Italiensk-norsk ... »

Ordboken er den største og mest omfattende ordboken fra italiensk til norsk som finnes til iOS på det norske markedet. Den inneholder oversettelser av mer enn 40 000 oppslagsord fra moderne italiensk.

Til tross for sin størrelse gir ordboken deg raske oppslag, hvor ordet som du søker, kommer frem i en liste etter hvert som du taster inn bokstavene. Når du ser ordet du søker i ordlisten, ser du med en gang oversettelsen.

Hvis ordet har flere betydninger, eller du vil se flere detaljer om det, kan du selvfølgelig trykke på ordet og få vist alle detaljene – f.eks. andre mulige oversettelser, teksteksempler, uttrykk, bøyningsformer m.m.

Se også skjermbildene under, som viser eksempler på de forskjellige typene informasjon du får i ordboken.

======================================

Kunnskapsforlaget’s Italian-Norwegian Blue Dictionary

The dictionary is indisputably the largest and most advanced dictionary from Italian to Norwegian for iOS in the Norwegian market. It contains translations of more than 40,000 entries from Italian everyday speech.

In spite of its size the dictionary performs searches promptly, and the word you type emerges on a list as you gradually are keying in the letters. As the word you are searching for appears in the word list, you can immediately see the translation.

If the word has several meanings, or you would like to see more details about it, you can touch the word and see all the details – e.g. other possible translations, phrases and text examples, inflected forms etc.

Also see the screen dumps below, which show examples of the many different types of information you get in the dictionary.

Screenshots

  • Kunnskapsforlagets Italiensk-norsk blå ordbok Screenshot
  • Kunnskapsforlagets Italiensk-norsk blå ordbok Screenshot

Stats for Kunnskapsforlagets Italiensk-norsk blå ordbok

Users that made this app Fresh

Freshness Badge

To add a FreshApps Badge for Kunnskapsforlagets Italiensk-norsk blå ordbok to your site:

1) Copy the HTML code snippet and paste it into your site.
2) The badge will automatically display on your web page with the Kunnskapsforlagets Italiensk-norsk blå ordbok iPhone App's current data.

Featured iPhone App


About Fresh Apps

iPhone icon - Fresh AppFresh Apps is all about finding the best iPhone Apps. The idea is really simple:
- If you like the app
- if you use the app
- if it makes you smile
Then + Make it fresh!
Advertise on Fresh Apps...

New to Fresh Apps?

iTunes App Store, Fresh Apps is betterThere are a couple of things you need to see! So grab a cup of coffee and sit back and enjoy finding a few new iPhone Apps.
- Most Fresh iPhone Apps
- Most Fresh FREE iPhone Apps
- Newest iPhone Apps


Announcements

Fresh Apps Stats

Total iPhone Apps:
0
Free iPhone Apps:
0
Total Users:
0
Total Comments:
0
Total Freshness:
0
Avg # of Apps Added Daily:
0

XHTML | CSS | © 2008-2009 Fresh Apps. All Rights Reserved

Fresh Apps Grass... Ahhh, picturesque.