Added 1976-10-08 13:39:27
App Freshness

1

Description

Company:
Tran Hoai Phuong
URL:
Món chiên xào
Version:
1.0
Post Date:
2017-10-24 07:24:15
Price:
$2.99

Download Món chiên xào »

Ứng dụng này gồm hơn 180 cách chế biến các món xào của người Việt Nam. Bên cạnh các loại món hấp luộc, chiên xào là cách chế biên thức ăn với mỡ động vật hoặc là dầu ăn. Bạn hãy khám phá một đặc trưng ăn uống của người Việt thông qua các món chiên xào.

Screenshots

  • Món chiên xào Screenshot
  • Món chiên xào Screenshot

Stats for Món chiên xào

Users that made this app Fresh

Freshness Badge

To add a FreshApps Badge for Món chiên xào to your site:

1) Copy the HTML code snippet and paste it into your site.
2) The badge will automatically display on your web page with the Món chiên xào iPhone App's current data.

Featured iPhone App


About Fresh Apps

iPhone icon - Fresh AppFresh Apps is all about finding the best iPhone Apps. The idea is really simple:
- If you like the app
- if you use the app
- if it makes you smile
Then + Make it fresh!
Advertise on Fresh Apps...

New to Fresh Apps?

iTunes App Store, Fresh Apps is betterThere are a couple of things you need to see! So grab a cup of coffee and sit back and enjoy finding a few new iPhone Apps.
- Most Fresh iPhone Apps
- Most Fresh FREE iPhone Apps
- Newest iPhone Apps


Announcements

Fresh Apps Stats

Total iPhone Apps:
0
Free iPhone Apps:
0
Total Users:
0
Total Comments:
0
Total Freshness:
0
Avg # of Apps Added Daily:
0

XHTML | CSS | © 2008-2009 Fresh Apps. All Rights Reserved

Fresh Apps Grass... Ahhh, picturesque.