App Freshness

2

Description

Company:
Ha Dung
URL:
Nữ Hoàng Ai Cập (71 Tập)
Version:
1.5.5
Post Date:
2017-10-19 03:53:51
Price:
$3.99

Download Nữ Hoàng Ai Cập (71 Tập) »

“Nữ Hoàng Ai Cập” là ứng dụng cho phép bạn có thể tải miễn phí trọn bộ 71 tập truyện tranh “Nữ Hoàng Ai Cập” Tiếng Việt từ trên internet để có thể đọc trên máy iPhone, iPod của bạn.

Các chức năng đáng chú ý của “Nữ Hoàng Ai Cập”:
– 71 tập truyện tranh “Nữ Hoàng Ai Cập”.
– Giao diện thiết kế  đơn giản giúp bạn có thể đọc các tập truyện hết sức tiện lợi.
– Hỗ trợ tải nhiều tập truyện một lúc, bạn có thể vừa tải vừa đọc truyện.

– Đọc truyện full màn hình.
– Đọc truyện theo cả chiều ngang lẫn chiều dọc.
– Chức năng “Lock rotation” giúp bạn có thể nằm đọc truyện mà màn hình không bị xoay ngoài ý muốn.
– Chức năng “Go to page” giúp bạn có thể nhanh chóng giở tới bất cứ trang truyện nào.
– Chức năng ghi nhớ tập truyện và trang đang đọc sẽ giúp bạn nhanh chóng tiếp tục đọc truyện nếu bị ngắt do một cuộc gọi đến.

MỘT CHÚ Ý QUAN TRỌNG ĐÓ LÀ BẠN BẮT BUỘC PHẢI CÓ KẾT NỐI INTERNET (NÊN LÀ WIFI VÌ DUNG LƯỢNG TRUYỆN TƯƠNG ĐỐI LỚN)  ĐỂ SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG CỦA SẢN PHẨM, TRỪ CHỨC NĂNG ĐỌC NHỮNG TRUYỆN ĐÃ ĐƯỢC TẢI VỀ.

NEXT VERSION:
– Native support for iPad.
************************************
– Hỗ trợ iPad.

Screenshots

  • Nữ Hoàng Ai Cập (71 Tập) Screenshot
  • Nữ Hoàng Ai Cập (71 Tập) Screenshot

Stats for Nữ Hoàng Ai Cập (71 Tập)

Users that made this app Fresh

Freshness Badge

To add a FreshApps Badge for Nữ Hoàng Ai Cập (71 Tập) to your site:

1) Copy the HTML code snippet and paste it into your site.
2) The badge will automatically display on your web page with the Nữ Hoàng Ai Cập (71 Tập) iPhone App's current data.

Featured iPhone App


About Fresh Apps

iPhone icon - Fresh AppFresh Apps is all about finding the best iPhone Apps. The idea is really simple:
- If you like the app
- if you use the app
- if it makes you smile
Then + Make it fresh!
Advertise on Fresh Apps...

New to Fresh Apps?

iTunes App Store, Fresh Apps is betterThere are a couple of things you need to see! So grab a cup of coffee and sit back and enjoy finding a few new iPhone Apps.
- Most Fresh iPhone Apps
- Most Fresh FREE iPhone Apps
- Newest iPhone Apps


Announcements

Fresh Apps Stats

Total iPhone Apps:
0
Free iPhone Apps:
0
Total Users:
0
Total Comments:
0
Total Freshness:
0
Avg # of Apps Added Daily:
0

XHTML | CSS | © 2008-2009 Fresh Apps. All Rights Reserved

Fresh Apps Grass... Ahhh, picturesque.