Added 1976-08-30 23:29:27
App Freshness

0

Description

Company:
Tran Hoai Phuong
URL:
Nữ Thần Mê Cung
Version:
1.0
Post Date:
2017-10-21 23:29:27
Price:
$2.99

Download Nữ Thần Mê Cung »

“… Ở nơi đó vô sinh vô tử
Chẳng kẻ nào dám thử liều mình
Đụng vào mảnh đất thần linh
Trồng cây, bới của cho mình giàu sang
Chỉ vì dạ những tham lam
Hay vì kẻ đó lòng đang hiếu kỳ
Dù kẻ đó muốn gì cũng kệ
Keros này đâu để kẻ trần,
Đụng vào những phiến đá thần
Sẽ gây náo động Nữ Thần Mê Cung.
Kẻ đó sẽ khốn cùng tuyệt vọng
Chết chìm trong lòng của biển khơi
Và tên tuổi hắn trên đời
Biến đi mà chẳng một người nào hay.”

Screenshots

  • Nữ Thần Mê Cung Screenshot
  • Nữ Thần Mê Cung Screenshot

Stats for Nữ Thần Mê Cung

Users that made this app Fresh

Freshness Badge

To add a FreshApps Badge for Nữ Thần Mê Cung to your site:

1) Copy the HTML code snippet and paste it into your site.
2) The badge will automatically display on your web page with the Nữ Thần Mê Cung iPhone App's current data.

Featured iPhone App


About Fresh Apps

iPhone icon - Fresh AppFresh Apps is all about finding the best iPhone Apps. The idea is really simple:
- If you like the app
- if you use the app
- if it makes you smile
Then + Make it fresh!
Advertise on Fresh Apps...

New to Fresh Apps?

iTunes App Store, Fresh Apps is betterThere are a couple of things you need to see! So grab a cup of coffee and sit back and enjoy finding a few new iPhone Apps.
- Most Fresh iPhone Apps
- Most Fresh FREE iPhone Apps
- Newest iPhone Apps


Announcements

Fresh Apps Stats

Total iPhone Apps:
0
Free iPhone Apps:
0
Total Users:
0
Total Comments:
0
Total Freshness:
0
Avg # of Apps Added Daily:
0

XHTML | CSS | © 2008-2009 Fresh Apps. All Rights Reserved

Fresh Apps Grass... Ahhh, picturesque.