App Freshness

1

Description

Từ thế kỷ XVII trở về trước, đã có một số giáo sĩ đặt chân đến đất nước ta, nhưng phần nhiều họ đến rồi họ ra đi cùng với tàu buôn người Âu, chưa mấy ai lưu trú chính thức lâu ngày để giảng đạo Thiên Chúa. Với thời kỳ các giáo sĩ dòng Tên đến Việt Nam, Chính xác từ năm 1615,công cuộc truyền bá đạo Thiên Chúa có thể nói là chính thức, với giáo sĩ FRANCESCO BUZOMI (người thành Napoli,Ý). Ngày 18 tháng 1 năm 1615 Buzumi đặt chân đến cửa Hàn từ chiếc tàu buôn Bồ đào nha. Cùng với Buzomi còn có giáo sĩ Diego Carvalho và 3 tu sĩ. Sau đó Carvalho và 3 tu sĩ rời cửa Hàn sang Nhật. Giáo sĩ Buzomi được giao nhiệm vụ lưu lại truyền giáo ở VN (Hồng Lam, ”Lịch sử đạo Thiên Chúa ở VN”, Huế, 1994 trang 169-172). Đó là vị giáo sĩ dòng Tên thứ nhất đến truyền giáo và đặt nền móng Giáo hội Công giáo Việt Nam.

Screenshots

  • NGƯỜI VIỆT CÔNG GIÁO CHỨNG NHÂN ĐỨC TIN (1630-1885) Screenshot
  • NGƯỜI VIỆT CÔNG GIÁO CHỨNG NHÂN ĐỨC TIN (1630-1885) Screenshot

Stats for NGƯỜI VIỆT CÔNG GIÁO CHỨNG NHÂN ĐỨC TIN (1630-1885)

Users that made this app Fresh

Freshness Badge

To add a FreshApps Badge for NGƯỜI VIỆT CÔNG GIÁO CHỨNG NHÂN ĐỨC TIN (1630-1885) to your site:

1) Copy the HTML code snippet and paste it into your site.
2) The badge will automatically display on your web page with the NGƯỜI VIỆT CÔNG GIÁO CHỨNG NHÂN ĐỨC TIN (1630-1885) iPhone App's current data.

Featured iPhone App


About Fresh Apps

iPhone icon - Fresh AppFresh Apps is all about finding the best iPhone Apps. The idea is really simple:
- If you like the app
- if you use the app
- if it makes you smile
Then + Make it fresh!
Advertise on Fresh Apps...

New to Fresh Apps?

iTunes App Store, Fresh Apps is betterThere are a couple of things you need to see! So grab a cup of coffee and sit back and enjoy finding a few new iPhone Apps.
- Most Fresh iPhone Apps
- Most Fresh FREE iPhone Apps
- Newest iPhone Apps


Announcements

Fresh Apps Stats

Total iPhone Apps:
0
Free iPhone Apps:
0
Total Users:
0
Total Comments:
0
Total Freshness:
0
Avg # of Apps Added Daily:
0

XHTML | CSS | © 2008-2009 Fresh Apps. All Rights Reserved

Fresh Apps Grass... Ahhh, picturesque.