App Freshness

1

Description

Company:
Tue Phan Xuan
URL:
Nguyễn Bá Học Chọn Lọc
Version:
1.0
Post Date:
2017-10-20 14:37:10
Price:
$7.99

Download Nguyễn Bá Học Chọn Lọc »

Nguyễn Bá Học quê ở làng Mọc, tên chữ là Nhân Mục, huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông, nay là xã Nhân Chính, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
Ông hai lần thi hỏng tú tài Hán học, rồi chuyển sang học tân học. Nguyễn Bá Học làm nghề dạy học trong suốt 31 năm ở Sơn Tây, Hà Nội và Nam Định. Năm 1918 ông về hưu và bắt đầu theo đuổi nghiệp văn chương, viết truyện ngắn, bài chính luận và chọn dịch các bài Hán văn, Pháp văn, đăng ở tạp chí Nam Phong, tạp chí Đông Dương. Ông viết tác phẩm đầu tay, Câu chuyện gia đình. khi đã 60 tuổi. Trong vòng ba năm (1918-1921), ông viết bảy truyện ngắn đăng trên tạp chí Nam Phong.
Năm Tân Dậu 1921 ông mất, thọ 64 tuổi.
Nguyễn Bá Học nổi tiếng với câu nói:
Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông.

Screenshots

  • Nguyễn Bá Học Chọn Lọc Screenshot
  • Nguyễn Bá Học Chọn Lọc Screenshot

Stats for Nguyễn Bá Học Chọn Lọc

Users that made this app Fresh

Freshness Badge

To add a FreshApps Badge for Nguyễn Bá Học Chọn Lọc to your site:

1) Copy the HTML code snippet and paste it into your site.
2) The badge will automatically display on your web page with the Nguyễn Bá Học Chọn Lọc iPhone App's current data.

Featured iPhone App


About Fresh Apps

iPhone icon - Fresh AppFresh Apps is all about finding the best iPhone Apps. The idea is really simple:
- If you like the app
- if you use the app
- if it makes you smile
Then + Make it fresh!
Advertise on Fresh Apps...

New to Fresh Apps?

iTunes App Store, Fresh Apps is betterThere are a couple of things you need to see! So grab a cup of coffee and sit back and enjoy finding a few new iPhone Apps.
- Most Fresh iPhone Apps
- Most Fresh FREE iPhone Apps
- Newest iPhone Apps


Announcements

Fresh Apps Stats

Total iPhone Apps:
0
Free iPhone Apps:
0
Total Users:
0
Total Comments:
0
Total Freshness:
0
Avg # of Apps Added Daily:
0

XHTML | CSS | © 2008-2009 Fresh Apps. All Rights Reserved

Fresh Apps Grass... Ahhh, picturesque.