Added 1976-10-03 08:31:03
App Freshness

1

Description

Company:
Truong Van Minh
URL:
NHẬT KÝ ĐỨC GIÊSU
Version:
1.0
Post Date:
2017-10-19 02:11:18
Price:
$7.99

Download NHẬT KÝ ĐỨC GIÊSU »

Nhật ký Đức Giêsu chỉ là một thể cách nguyện gẫm của tác giả. Đó là những khoảnh khắc tác giả tưởng nhớ về Đức Giêsu, Thầy Chí Thánh của mình. Đó cũng là cách mà những đứa con, đi xa tưởng nhớ về người mẹ đang sống trong căn nhà thân quen, với những sinh hoạt gần như không thay đổi. Mẹ đang giặt đồ… Mẹ đang nấu cơm… Mẹ đang đu võng… Đứa con tưởng thế là đúng…, có thể không đúng…, nhưng thấy lòng ấm áp lạ thường !

Có những độc giả đồng tình, đồng cảm với tác giả mong muốn được chia sẻ… Nhật ký Đức Giêsu chỉ đến với những độc giả ấy, như đến với những người bạn thân thương nhất. Mong rằng cả người viết lẫn người đọc đều trở thành bạn đồng môn ngồi xung quanh Đức Giêsu, Thầy Chí Thánh…, Thầy dễ thương lạ lùng

Screenshots

  • NHẬT KÝ ĐỨC GIÊSU Screenshot
  • NHẬT KÝ ĐỨC GIÊSU Screenshot

Stats for NHẬT KÝ ĐỨC GIÊSU

Users that made this app Fresh

Freshness Badge

To add a FreshApps Badge for NHẬT KÝ ĐỨC GIÊSU to your site:

1) Copy the HTML code snippet and paste it into your site.
2) The badge will automatically display on your web page with the NHẬT KÝ ĐỨC GIÊSU iPhone App's current data.

Featured iPhone App


About Fresh Apps

iPhone icon - Fresh AppFresh Apps is all about finding the best iPhone Apps. The idea is really simple:
- If you like the app
- if you use the app
- if it makes you smile
Then + Make it fresh!
Advertise on Fresh Apps...

New to Fresh Apps?

iTunes App Store, Fresh Apps is betterThere are a couple of things you need to see! So grab a cup of coffee and sit back and enjoy finding a few new iPhone Apps.
- Most Fresh iPhone Apps
- Most Fresh FREE iPhone Apps
- Newest iPhone Apps


Announcements

Fresh Apps Stats

Total iPhone Apps:
0
Free iPhone Apps:
0
Total Users:
0
Total Comments:
0
Total Freshness:
0
Avg # of Apps Added Daily:
0

XHTML | CSS | © 2008-2009 Fresh Apps. All Rights Reserved

Fresh Apps Grass... Ahhh, picturesque.