App Freshness

1

Description

Ứng dụng này bao gồm các mẫu chuyện nhỏ nói về phật giáo. Dưới những câu truyện đó thường có những lời bình của các bậc cao tăng đại đức rất bổ ích cho hành trang của chúng ta trên con đường đời nhiều chông gai cạm bẫy này. Phần lớn những truyện đây đều là những tích truyện Phật giáo hoặc là những mẩu truyện nhỏ mang tính triết lý nhẹ nhàng, đối với các bạn trẻ đọc qua sẽ thêm nhiều cái hay cái đẹp cho quãng đời phía trước của mình

Screenshots

  • Những mẩu truyện hay của Phật giáo Screenshot
  • Những mẩu truyện hay của Phật giáo Screenshot

Stats for Những mẩu truyện hay của Phật giáo

Users that made this app Fresh

Freshness Badge

To add a FreshApps Badge for Những mẩu truyện hay của Phật giáo to your site:

1) Copy the HTML code snippet and paste it into your site.
2) The badge will automatically display on your web page with the Những mẩu truyện hay của Phật giáo iPhone App's current data.

Featured iPhone App


About Fresh Apps

iPhone icon - Fresh AppFresh Apps is all about finding the best iPhone Apps. The idea is really simple:
- If you like the app
- if you use the app
- if it makes you smile
Then + Make it fresh!
Advertise on Fresh Apps...

New to Fresh Apps?

iTunes App Store, Fresh Apps is betterThere are a couple of things you need to see! So grab a cup of coffee and sit back and enjoy finding a few new iPhone Apps.
- Most Fresh iPhone Apps
- Most Fresh FREE iPhone Apps
- Newest iPhone Apps


Announcements

Fresh Apps Stats

Total iPhone Apps:
0
Free iPhone Apps:
0
Total Users:
0
Total Comments:
0
Total Freshness:
0
Avg # of Apps Added Daily:
0

XHTML | CSS | © 2008-2009 Fresh Apps. All Rights Reserved

Fresh Apps Grass... Ahhh, picturesque.