App Freshness

1

Description

Company:
Nguyen Minh Quoc
URL:
Những quy tắc quản lý nhân viên
Version:
1.0
Post Date:
2017-09-22 10:05:36
Price:
$2.99

Download Những quy tắc quản lý nhân ... »

Bạn muốn trở thành một trong những nhà quản lý thành đạt, bạn muốn thăng tiến nhanh trên con đường sự nghiệp, trên thương tường cũng như trên chính trường, vượt qua những khó khăn, đạt được những mục đích lớn lao và giải quyết được sự qú tải trong công việc. Bạn muốn là người nói và làm những điều đúng đắn, biết cách làm chủ mọi tình huống. Và bạn muốn làm được mọi thứ mà không mất quá nhiều công sức hay phải nổ lực quá mức…

Screenshots

  • Những quy tắc quản lý nhân viên Screenshot
  • Những quy tắc quản lý nhân viên Screenshot

Stats for Những quy tắc quản lý nhân viên

Users that made this app Fresh

Freshness Badge

To add a FreshApps Badge for Những quy tắc quản lý nhân viên to your site:

1) Copy the HTML code snippet and paste it into your site.
2) The badge will automatically display on your web page with the Những quy tắc quản lý nhân viên iPhone App's current data.

Featured iPhone App


About Fresh Apps

iPhone icon - Fresh AppFresh Apps is all about finding the best iPhone Apps. The idea is really simple:
- If you like the app
- if you use the app
- if it makes you smile
Then + Make it fresh!
Advertise on Fresh Apps...

New to Fresh Apps?

iTunes App Store, Fresh Apps is betterThere are a couple of things you need to see! So grab a cup of coffee and sit back and enjoy finding a few new iPhone Apps.
- Most Fresh iPhone Apps
- Most Fresh FREE iPhone Apps
- Newest iPhone Apps


Announcements

Fresh Apps Stats

Total iPhone Apps:
0
Free iPhone Apps:
0
Total Users:
0
Total Comments:
0
Total Freshness:
0
Avg # of Apps Added Daily:
0

XHTML | CSS | © 2008-2009 Fresh Apps. All Rights Reserved

Fresh Apps Grass... Ahhh, picturesque.