App Freshness

1

Description

Company:
Casper Nguyen
URL:
nhacSO – Nhạc Số Chấm Nét
Version:
4.2
Post Date:
2017-10-17 11:47:40
Price:
$2.99

Download nhacSO – Nhạc Số Chấm N... »

Chương trình nghe nhạc tại http://nhacSO.net.

Các tính năng chính:

– Yêu thích: có thể chọn các bản nhạc đưa vào danh mục Yêu thích để có thể sử dụng như playlist.

– Tải xuống: tải những bản nhạc yêu thích để có thể sử dụng bất cứ lúc nào – không cần đến kết nối mạng.

– Bài hát: những bài hát mới nhất & đỉnh nhất trên trang nhacSO.net.

– Albums: những album mới nhất & đỉnh nhất trên trang nhacSO.net.

– Nghệ sĩ: những nghệ sĩ đỉnh nhất trên trang nhacSO.net.

– Tìm kiếm: tìm kiếm bất cứ bài hát, album, nghệ sĩ nào theo yêu cầu.

Chú ý: nếu muốn nghe nhạc qua 3G thì chạm vào biểu tượng Wifi cho tới khi biểu tượng 3G hiện ra.

[English]
A full feature app for http://nhacso.net – Nhạc Số Chấm Nét.

Screenshots

  • nhacSO – Nhạc Số Chấm Nét Screenshot
  • nhacSO – Nhạc Số Chấm Nét Screenshot

Stats for nhacSO – Nhạc Số Chấm Nét

Users that made this app Fresh

Freshness Badge

To add a FreshApps Badge for nhacSO – Nhạc Số Chấm Nét to your site:

1) Copy the HTML code snippet and paste it into your site.
2) The badge will automatically display on your web page with the nhacSO – Nhạc Số Chấm Nét iPhone App's current data.

Featured iPhone App


About Fresh Apps

iPhone icon - Fresh AppFresh Apps is all about finding the best iPhone Apps. The idea is really simple:
- If you like the app
- if you use the app
- if it makes you smile
Then + Make it fresh!
Advertise on Fresh Apps...

New to Fresh Apps?

iTunes App Store, Fresh Apps is betterThere are a couple of things you need to see! So grab a cup of coffee and sit back and enjoy finding a few new iPhone Apps.
- Most Fresh iPhone Apps
- Most Fresh FREE iPhone Apps
- Newest iPhone Apps


Announcements

Fresh Apps Stats

Total iPhone Apps:
0
Free iPhone Apps:
0
Total Users:
0
Total Comments:
0
Total Freshness:
0
Avg # of Apps Added Daily:
0

XHTML | CSS | © 2008-2009 Fresh Apps. All Rights Reserved

Fresh Apps Grass... Ahhh, picturesque.