Added 1976-07-30 05:49:45
App Freshness

0

Description

Company:
Telefonica O2 Czech Republic, a.s.
URL:
O2TV
Version:
3.2
Post Date:
2017-09-20 05:49:45
Price:
Free

Download O2TV »

Application O2TV brings TV program listings of more than 70 channels from the portfolio of czech IPTV operator Telefónica O2, operating it´s digital service O2TV. The application is for O2TV customers as well as for those who wish to have a comfortable and transparent program guide. Among more than 70 channels you can find programs of the majority of satellite and cable operators operating in the Czech Republic.

Application additionaly allows O2TV customers to manage their recordings.

O2 customers with mobile tarrifs within the 3G coverage can watch selected TV channels on iPhone.

Main features of TV listings:
– “what´s on now“ overview of each TV channel
– TV program for the upcomming 10 days
– personalised channel line-up
– detailed description of movies and TV programs including an illustrative picture
– status bar of the current program
– original title of movie or program
– quick start of program search via www.csfd.cz or www.imdb.com
– e-mail recomendation
– free SMS alert – do not miss your favourite TV programs

Main features of TV recordings:
– available to O2TV customers with no additional charge
– dedicated capacity of 10 hours recording for each customer
– expiration of recordings after 7 days
– settings of recordings on the go
– managing customers recordings

Main features of watching Mobile TV:
– available to O2 customers based on subscription
– limited to 3G coverage within territory of Czech Republic
– suporting 11 TV channels and 9 radio

Sending of SMS is free of charge for customers of all networks in the country. SMS cannot be sent to networks outside the territory of the Czech Republic.

In Czech:

Aplikace programového průvodce O2TV přináší TV program více než 70 kanálů z nabídky českého operátora Telefónica O2 provozujícího službu digitální televize O2TV. Bude užitečným pomocníkem nejen pro zákazníky O2TV, ale i pro všechny, kteří chtějí mít pohodlný a přehledný průvodce televizními programy. V seznamu více než 70 kanálů je zastoupena většina kanálů z nabídky satelitních a kabelových operátorů v ČR.

Aplikace je dále pomocníkem zákazníků O2TV pro správu nahrávek z TV kanálů v rámci služby O2 TV Nahrávání.

Zákazníkům mobilních tarifů O2, kteří jsou v pokrytí 3G sítě, přináší aplikace možnost sledování vybraných TV kanálů.

Hlavní rysy TV průvodce:
– přehled právě vysílaných pořadů
– rychlý přístup na program „Dnes večer“
– TV program na následujících 10 dní
– možnost vytvoření vlastního seznamu kanálů pro větší přehlednost
– podrobný popis filmů a TV pořadů včetně ilustračního obrázku
– grafické zobrazení času v právě vysílaném pořadu
– původní název filmu nebo pořadu
– rychlý start hledání pořadu na www.csfd.cz nebo www.imdb.com
– doporučení pořadu e-mailem
– SMS upozornění před vysíláním pořadu – nezmeškejte oblíbené pořady (Zasílání SMS upozornění je zdarma pro zákazníky všech sítí v ČR)

Hlavní rysy správy nahrávek:
– určeno pro zákazníky O2TV bez dalších poplatků
– kapacita 10-ti hodin nahrávek každého zákazníka O2TV
– uchovávání nahrávek po dobu 7 dní
– možnost vzdáleného nastavení nahrávaní
– správa nahrávek
– indikace zaplnění prostoru pro nahrávání

Hlavní rysy funkcionality Mobilní TV:
– dostupné O2 zákazníkům na základě předplatného
– dostupné pro oblasti pokryté sítí 3G v rámci České republiky
– podporuje 11 TV kanálů a 9 rádio stanic

Podrobné informace o službě O2TV jsou k dispozici na www.o2-tv.cz
Informace o službě a ceníku služby Mobilní TV jsou k dispozici na www.cz.o2.com

Screenshots

  • O2TV Screenshot
  • O2TV Screenshot

Stats for O2TV

Users that made this app Fresh

Freshness Badge

To add a FreshApps Badge for O2TV to your site:

1) Copy the HTML code snippet and paste it into your site.
2) The badge will automatically display on your web page with the O2TV iPhone App's current data.

Featured iPhone App


About Fresh Apps

iPhone icon - Fresh AppFresh Apps is all about finding the best iPhone Apps. The idea is really simple:
- If you like the app
- if you use the app
- if it makes you smile
Then + Make it fresh!
Advertise on Fresh Apps...

New to Fresh Apps?

iTunes App Store, Fresh Apps is betterThere are a couple of things you need to see! So grab a cup of coffee and sit back and enjoy finding a few new iPhone Apps.
- Most Fresh iPhone Apps
- Most Fresh FREE iPhone Apps
- Newest iPhone Apps


Announcements

Fresh Apps Stats

Total iPhone Apps:
0
Free iPhone Apps:
0
Total Users:
0
Total Comments:
0
Total Freshness:
0
Avg # of Apps Added Daily:
0

XHTML | CSS | © 2008-2009 Fresh Apps. All Rights Reserved

Fresh Apps Grass... Ahhh, picturesque.