App Freshness

1

Description

Company:
Tran Hoai Phuong
URL:
Rèn Nghị Lực Để Lập Thân
Version:
1.0
Post Date:
2017-10-20 21:49:37
Price:
$2.99

Download Rèn Nghị Lực Để Lập Thân »

Ý chí là yếu tố cần thiết đối với một con người thành công. Nhưng đáng tiếc, phần lớn giới trẻ ngày nay thiếu đi phẩm chất này. Do từ nhỏ chúng ta quen sống trong sự che chở, chiều chuộng của cha mẹ nên chúng đã mất đi khả năng tự giải quyết vấn đề, mất đi nghị lực để vượt qua những khó khăn, trở ngại cuộc sống. Những đứa trẻ như vậy nhất định sẽ vấp phải rất nhiều khó khăn trong cuộc sống sau nàu. Cuốn sách này giúp bạn từ rèn luyện bản thân, giúp bạn trưởng thành hơn trong cuộc sống.

Screenshots

  • Rèn Nghị Lực Để Lập Thân Screenshot
  • Rèn Nghị Lực Để Lập Thân Screenshot

Stats for Rèn Nghị Lực Để Lập Thân

Users that made this app Fresh

Freshness Badge

To add a FreshApps Badge for Rèn Nghị Lực Để Lập Thân to your site:

1) Copy the HTML code snippet and paste it into your site.
2) The badge will automatically display on your web page with the Rèn Nghị Lực Để Lập Thân iPhone App's current data.

Featured iPhone App


About Fresh Apps

iPhone icon - Fresh AppFresh Apps is all about finding the best iPhone Apps. The idea is really simple:
- If you like the app
- if you use the app
- if it makes you smile
Then + Make it fresh!
Advertise on Fresh Apps...

New to Fresh Apps?

iTunes App Store, Fresh Apps is betterThere are a couple of things you need to see! So grab a cup of coffee and sit back and enjoy finding a few new iPhone Apps.
- Most Fresh iPhone Apps
- Most Fresh FREE iPhone Apps
- Newest iPhone Apps


Announcements

Fresh Apps Stats

Total iPhone Apps:
0
Free iPhone Apps:
0
Total Users:
0
Total Comments:
0
Total Freshness:
0
Avg # of Apps Added Daily:
0

XHTML | CSS | © 2008-2009 Fresh Apps. All Rights Reserved

Fresh Apps Grass... Ahhh, picturesque.