App Freshness

1

Description

Company:
Nam Tran Hoang
URL:
SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH
Version:
1.0
Post Date:
2017-09-19 20:50:36
Price:
$6.99

Download SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH »

“Đừng sợ! Hãy mở rộng cửa cho Đức Kitô! … Nếu chúng ta để Đức Kitô bước hoàn toàn vào cuộc sống chúng ta, thì chúng ta không mất đi điều gì, tuyệt đối không điều gì, trong số những điều làm cho cuộc sống này được tự do, tốt đẹp và cao cả. Không! Chỉ trong tình bằng hữu với Đức Kitô, các cánh cửa sự sống được mở rộng”. Đây là lời của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II được Đức Bênêđictô XVI nhắc lại trong bài giảng khởi đầu triều đại giáo hoàng ngày 24-4-2005. Lời đó vẫn còn vang vọng nơi chúng ta.

“SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH” là cuốn cẩm nang giúp chúng ta tái khám phá ý nghĩa và mục đích đời mình theo gương Đức Kitô. Từ đó, mỗi người can đảm mở rộng tâm hồn mình cho Ngài, là Đấng cho chúng ta biết ý định và mục đích của Thiên Chúa trên cuộc đời mỗi người.

Screenshots

  • SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH Screenshot
  • SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH Screenshot

Stats for SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH

Users that made this app Fresh

Freshness Badge

To add a FreshApps Badge for SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH to your site:

1) Copy the HTML code snippet and paste it into your site.
2) The badge will automatically display on your web page with the SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH iPhone App's current data.

Featured iPhone App


About Fresh Apps

iPhone icon - Fresh AppFresh Apps is all about finding the best iPhone Apps. The idea is really simple:
- If you like the app
- if you use the app
- if it makes you smile
Then + Make it fresh!
Advertise on Fresh Apps...

New to Fresh Apps?

iTunes App Store, Fresh Apps is betterThere are a couple of things you need to see! So grab a cup of coffee and sit back and enjoy finding a few new iPhone Apps.
- Most Fresh iPhone Apps
- Most Fresh FREE iPhone Apps
- Newest iPhone Apps


Announcements

Fresh Apps Stats

Total iPhone Apps:
0
Free iPhone Apps:
0
Total Users:
0
Total Comments:
0
Total Freshness:
0
Avg # of Apps Added Daily:
0

XHTML | CSS | © 2008-2009 Fresh Apps. All Rights Reserved

Fresh Apps Grass... Ahhh, picturesque.