Added 1976-08-31 11:08:16
App Freshness

0

Description

Company:
Tinhvan Media Joint Stock Company
URL:
Sọ Dừa
Version:
1.0
Post Date:
2017-10-22 23:08:16
Price:
$0.99

Download Sọ Dừa »

Ngày xưa có vợ chồng người nông dân hiền lành và tốt bụng, nhưng họ nghèo lắm, thường phải đi làm thuê cho một phú ông giàu có nhất làng. Một hôm, bà vợ phải vào rừng kiếm củi. Trời nắng như đổ lửa khiến bà khát nước khô cả cổ. Chợt bà nhìn thấy một cái sọ dừa chứa đầy nước mưa trong vắt. Bà mừng rỡ uống lấy uống để hết chỗ nước ấy…

Screenshots

  • Sọ Dừa Screenshot
  • Sọ Dừa Screenshot

Stats for Sọ Dừa

Users that made this app Fresh

Freshness Badge

To add a FreshApps Badge for Sọ Dừa to your site:

1) Copy the HTML code snippet and paste it into your site.
2) The badge will automatically display on your web page with the Sọ Dừa iPhone App's current data.

Featured iPhone App


About Fresh Apps

iPhone icon - Fresh AppFresh Apps is all about finding the best iPhone Apps. The idea is really simple:
- If you like the app
- if you use the app
- if it makes you smile
Then + Make it fresh!
Advertise on Fresh Apps...

New to Fresh Apps?

iTunes App Store, Fresh Apps is betterThere are a couple of things you need to see! So grab a cup of coffee and sit back and enjoy finding a few new iPhone Apps.
- Most Fresh iPhone Apps
- Most Fresh FREE iPhone Apps
- Newest iPhone Apps


Announcements

Fresh Apps Stats

Total iPhone Apps:
0
Free iPhone Apps:
0
Total Users:
0
Total Comments:
0
Total Freshness:
0
Avg # of Apps Added Daily:
0

XHTML | CSS | © 2008-2009 Fresh Apps. All Rights Reserved

Fresh Apps Grass... Ahhh, picturesque.