App Freshness

0

Description

Company:
Nam Tran Hoang
URL:
SỨ ĐIỆP TRỐNG ĐỒNG
Version:
1.0
Post Date:
2017-10-20 19:59:46
Price:
$5.99

Download SỨ ĐIỆP TRỐNG ĐỒNG »

Trống đồng là một biểu tượng theo nghĩa uyên nguyên nhất tức một cơ quan của thực thể u linh, một sự chỉ đạo cuộc tiến hóa con người, vì thế cũng chính là bản tóm lược đầy đủ nền văn hóa Việt tộc. Trên mặt trống ta gặp được những hình ảnh chạm trổ một cách nghệ thuật kèm theo những hoa văn, những diễn đề đặc biệt, tất cả hàm ngụ một lý tưởng mà bao lâu con cháu sống theo thì đạt hạnh phúc, ngược lại là khổ luỵ. Chính vì thế xưa kia trống đồng được tôn thờ, dùng làm chứng giám cho những lời thề nguyện trọng thể. Sách này muốn nói lên cái lý tưởng nọ, nên lấy tựa là Sứ Điệp.

Screenshots

  • SỨ ĐIỆP TRỐNG ĐỒNG Screenshot
  • SỨ ĐIỆP TRỐNG ĐỒNG Screenshot

Stats for SỨ ĐIỆP TRỐNG ĐỒNG

Users that made this app Fresh

Freshness Badge

To add a FreshApps Badge for SỨ ĐIỆP TRỐNG ĐỒNG to your site:

1) Copy the HTML code snippet and paste it into your site.
2) The badge will automatically display on your web page with the SỨ ĐIỆP TRỐNG ĐỒNG iPhone App's current data.

Featured iPhone App


About Fresh Apps

iPhone icon - Fresh AppFresh Apps is all about finding the best iPhone Apps. The idea is really simple:
- If you like the app
- if you use the app
- if it makes you smile
Then + Make it fresh!
Advertise on Fresh Apps...

New to Fresh Apps?

iTunes App Store, Fresh Apps is betterThere are a couple of things you need to see! So grab a cup of coffee and sit back and enjoy finding a few new iPhone Apps.
- Most Fresh iPhone Apps
- Most Fresh FREE iPhone Apps
- Newest iPhone Apps


Announcements

Fresh Apps Stats

Total iPhone Apps:
0
Free iPhone Apps:
0
Total Users:
0
Total Comments:
0
Total Freshness:
0
Avg # of Apps Added Daily:
0

XHTML | CSS | © 2008-2009 Fresh Apps. All Rights Reserved

Fresh Apps Grass... Ahhh, picturesque.