Added 1976-10-02 21:01:30
App Freshness

1

Description

Company:
Manh Le Huu
URL:
Sách văn học hay
Version:
1.0
Post Date:
2017-10-18 14:44:16
Price:
Free

Download Sách văn học hay »

Dành cho những người yêu văn học đặc biệt là nền văn học Việt Nam, chúng tôi chọn lựa kĩ càng và đưa ra ứng dụng “Tuyển tập những tiểu thuyết văn học Việt Nam hay nhất”. Bao gồm những tiểu thuyết của các nhà văn nổi tiếng như:
…..
Và rất nhiều, rất nhiều những tiểu thuyết hay khác nữa đang chờ bạn.
Kho ứng dụng với hàng trăm bộ sách
Những bộ truyện của chúng tôi sẽ tự cập nhật thêm khi bạn mua về và sử dụng.
Thiết kế chức năng đọc và lưu dễ dàng cho bạn khi sử dụng

English:
Exclusively making for people love literature, especially literature of Viet Nam, we carefully select and introduce application: “ the best Viet Nam novels” including the famous authors:
…..
More and more interesting novels are waiting you!!!!
Feature
Application with hundreds of books
The stories automatically up date when you buy and use the application
Easily designed for you to save and read

Screenshots

  • Sách văn học hay Screenshot
  • Sách văn học hay Screenshot

Stats for Sách văn học hay

Users that made this app Fresh

Freshness Badge

To add a FreshApps Badge for Sách văn học hay to your site:

1) Copy the HTML code snippet and paste it into your site.
2) The badge will automatically display on your web page with the Sách văn học hay iPhone App's current data.

Featured iPhone App


About Fresh Apps

iPhone icon - Fresh AppFresh Apps is all about finding the best iPhone Apps. The idea is really simple:
- If you like the app
- if you use the app
- if it makes you smile
Then + Make it fresh!
Advertise on Fresh Apps...

New to Fresh Apps?

iTunes App Store, Fresh Apps is betterThere are a couple of things you need to see! So grab a cup of coffee and sit back and enjoy finding a few new iPhone Apps.
- Most Fresh iPhone Apps
- Most Fresh FREE iPhone Apps
- Newest iPhone Apps


Announcements

Fresh Apps Stats

Total iPhone Apps:
0
Free iPhone Apps:
0
Total Users:
0
Total Comments:
0
Total Freshness:
0
Avg # of Apps Added Daily:
0

XHTML | CSS | © 2008-2009 Fresh Apps. All Rights Reserved

Fresh Apps Grass... Ahhh, picturesque.