Added 1976-11-07 21:15:28
App Freshness

1

Description

Company:
Nam Tran Hoang
URL:
TƯ VẤN MỤC VỤ
Version:
1.0
Post Date:
2017-11-23 14:55:47
Price:
$5.99

Download TƯ VẤN MỤC VỤ »

Năm 1969, tôi viết quyển Dẫn Nhập Vào Tư Vấn Tôn Giáo. Quyển sách đề cập rộng rãi đến các nền tảng tâm lý của việc tư vấn mục vụ, nhưng nó hầu như không bàn đến chính tiến trình, đến các kỹ năng và các sách lược tư vấn. Ít lâu sau khi hoàn thành quyển sách, tôi đã chuyển sang một công tác khác – thuộc lãnh vực quản lý – ở đại học rồi ở nhà thờ. Mười năm sau, nhân một đợt nghỉ phép tôi đã tham dự các lớp tại UCLA, nhằm chuẩn bị quay trở lại với lãnh vực tư vấn và giảng dạy. Trong thời gian theo học ở UCLA này, tôi đã khám phá một phương pháp mới để thực hành tư vấn và để hướng dẫn người ta làm công việc này. Phương pháp của tôi tập chú vào các kỹ năng và các sách lược tư vấn xét như là những yếu tố làm nên tiến trình tư vấn. Sau khi sử dụng phương pháp này trong công tác tư vấn của chính mình và truyền đạt nó cho các học viên đang theo học ngành tư vấn tâm lý với tôi, tôi càng xác tín rằng phương pháp ấy có thể là một khí cụ rất hữu ích cho những ai đang đảm nhận công việc tư vấn mục vụ hoặc đang hướng đến vai trò của một nhà tư vấn mục vụ.

Screenshots

  • TƯ VẤN MỤC VỤ Screenshot
  • TƯ VẤN MỤC VỤ Screenshot

Stats for TƯ VẤN MỤC VỤ

Users that made this app Fresh

Freshness Badge

To add a FreshApps Badge for TƯ VẤN MỤC VỤ to your site:

1) Copy the HTML code snippet and paste it into your site.
2) The badge will automatically display on your web page with the TƯ VẤN MỤC VỤ iPhone App's current data.

Featured iPhone App


About Fresh Apps

iPhone icon - Fresh AppFresh Apps is all about finding the best iPhone Apps. The idea is really simple:
- If you like the app
- if you use the app
- if it makes you smile
Then + Make it fresh!
Advertise on Fresh Apps...

New to Fresh Apps?

iTunes App Store, Fresh Apps is betterThere are a couple of things you need to see! So grab a cup of coffee and sit back and enjoy finding a few new iPhone Apps.
- Most Fresh iPhone Apps
- Most Fresh FREE iPhone Apps
- Newest iPhone Apps


Announcements

Fresh Apps Stats

Total iPhone Apps:
0
Free iPhone Apps:
0
Total Users:
0
Total Comments:
0
Total Freshness:
0
Avg # of Apps Added Daily:
0

XHTML | CSS | © 2008-2009 Fresh Apps. All Rights Reserved

Fresh Apps Grass... Ahhh, picturesque.