App Freshness

1

Description

Company:
Kim Dung
URL:
Tố Nữ Kinh & Cửu Pháp
Version:
1.1
Post Date:
2017-10-17 11:51:23
Price:
$19.99

Download Tố Nữ Kinh & Cửu Pháp »

Trung Hoa có nhiều chuyện gợi trí tò mò của thiên hạ, ngoài pho dịch lý – kho tàng vô giá của Đông Phương – Trung Hoa còn có “TỐ NỮ KINH”, pho sách nói lên cái tuyệt vời của chuyện lứa đôi vượt hẳn Kama Sutra-pho kinh điển về nghệ thuật yêu đương của xứ Ấn Độ .
Tiếc thay, người xưa cố chấp, mang nặng tinh thần bảo thủ, khăng khăng cho rằng thố lộ chuyện ái ân là hành động làm đồi phong bại tục, phạm điều răn cấm của thánh hiền ! Bởi quan niệm hẹp hòi như vậy mà Tố Nữ Kinh bị giấu kín ở Viện Bảo Tàng đến cả hàng ngàn năm chẳng mấy ai biết đến. (Ngoại trừ các bậc vua chúa, hàng Vương tôn và các quyền thần ở triều nội dành độc quyền hưởng thụ).

Screenshots

  • Tố Nữ Kinh & Cửu Pháp Screenshot
  • Tố Nữ Kinh & Cửu Pháp Screenshot

Stats for Tố Nữ Kinh & Cửu Pháp

Users that made this app Fresh

Freshness Badge

To add a FreshApps Badge for Tố Nữ Kinh & Cửu Pháp to your site:

1) Copy the HTML code snippet and paste it into your site.
2) The badge will automatically display on your web page with the Tố Nữ Kinh & Cửu Pháp iPhone App's current data.

Featured iPhone App


About Fresh Apps

iPhone icon - Fresh AppFresh Apps is all about finding the best iPhone Apps. The idea is really simple:
- If you like the app
- if you use the app
- if it makes you smile
Then + Make it fresh!
Advertise on Fresh Apps...

New to Fresh Apps?

iTunes App Store, Fresh Apps is betterThere are a couple of things you need to see! So grab a cup of coffee and sit back and enjoy finding a few new iPhone Apps.
- Most Fresh iPhone Apps
- Most Fresh FREE iPhone Apps
- Newest iPhone Apps


Announcements

Fresh Apps Stats

Total iPhone Apps:
0
Free iPhone Apps:
0
Total Users:
0
Total Comments:
0
Total Freshness:
0
Avg # of Apps Added Daily:
0

XHTML | CSS | © 2008-2009 Fresh Apps. All Rights Reserved

Fresh Apps Grass... Ahhh, picturesque.