App Freshness

1

Description

Company:
Truong Ngoc Quang
URL:
Tổ Quốc Mang Hai Dòng Máu
Version:
1.0
Post Date:
2017-08-17 19:19:23
Price:
$7.99

Download Tổ Quốc Mang Hai Dòng Máu »

Truyền thuyết con rồng cháu tiên của dân Việt, hay sự tích mối tình duyên giữa Âu Cơ và Lạc Long Quân là một câu chuyện đã trở thành cổ sử, được truyền tụng trên dưới 600 năm. Bởi vấn đề quá rộng và hết sức phức tạp, chúng tôi đã cố gắng tách rời ra nhau thành từng đề tài một, nhỏ và giới hạn. Bài này, viết tiếp theo ngay bài ’18 đời vua Hùng: Một ý niệm về liên tục’, sẽ viết một cách khái quát về truyền thuyết vua Hùng, vị quốc tổ mang hai giòng máu Việt và Thái, và sẽ tránh đi vào chi tiết các vấn đề liên hệ tương cận, như nước Xích Quỷ, nước Văn Lang, cũng như bờ cõi ranh giới của các ‘nước’ này.
Hoitong Company xin trân trọng gửi đến các bạn ứng dung này, ước mong các bạn sẽ có những phút giây thật vui vẻ.

Screenshots

  • Tổ Quốc Mang Hai Dòng Máu Screenshot
  • Tổ Quốc Mang Hai Dòng Máu Screenshot

Stats for Tổ Quốc Mang Hai Dòng Máu

Users that made this app Fresh

Freshness Badge

To add a FreshApps Badge for Tổ Quốc Mang Hai Dòng Máu to your site:

1) Copy the HTML code snippet and paste it into your site.
2) The badge will automatically display on your web page with the Tổ Quốc Mang Hai Dòng Máu iPhone App's current data.

Featured iPhone App


About Fresh Apps

iPhone icon - Fresh AppFresh Apps is all about finding the best iPhone Apps. The idea is really simple:
- If you like the app
- if you use the app
- if it makes you smile
Then + Make it fresh!
Advertise on Fresh Apps...

New to Fresh Apps?

iTunes App Store, Fresh Apps is betterThere are a couple of things you need to see! So grab a cup of coffee and sit back and enjoy finding a few new iPhone Apps.
- Most Fresh iPhone Apps
- Most Fresh FREE iPhone Apps
- Newest iPhone Apps


Announcements

Fresh Apps Stats

Total iPhone Apps:
0
Free iPhone Apps:
0
Total Users:
0
Total Comments:
0
Total Freshness:
0
Avg # of Apps Added Daily:
0

XHTML | CSS | © 2008-2009 Fresh Apps. All Rights Reserved

Fresh Apps Grass... Ahhh, picturesque.