Added 1976-10-02 17:27:01
App Freshness

1

Description

Company:
Tran Hoai Phuong
URL:
Tam Quốc Diễn Nghĩa
Version:
1.0
Post Date:
2017-10-18 11:10:36
Price:
$2.99

Download Tam Quốc Diễn Nghĩa »

Ứng dụng này cho phép bạn đọc truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa trên iPhone.
Tam Quốc Diễn Nghĩa là một trong số hiếm hoi những bộ tiểu thuyết dài, hoàn chỉnh, viết về đề tài chiến tranh mà thành công có thể đánh giá là trọn vẹn, với những nhân vật của các phe phái đối chọi nhau, của các phía thù địch nhau, tất cả đều được khắc họa đầy đủ, cụ thể, kỹ lưỡng. Những cái tên riêng như Trương Phi, Tào Tháo, Khổng Minh, Lưu Bị, Điêu Thuyền… đã trở thành tên chung chỉ những tính cách người đời tương đồng với khí chất các nhân vật đó. Nhiều nhân vật trong Tam Quốc Diễn Nghĩa còn được dân gian phong “thánh” để tôn thờ và khấn nguyện.
Bộ tiểu thuyết 120 chương hồi ấy là câu chuyện của một trăm năm (chính xác là 97 năm, từ năm 184 đến năm 280), sự việc nhiều nhưng không rối. Tác phẩm này rất quen thuộc với bạn đọc Việt Nam ở mọi lứa tuổi.
Theo yêu cầu của đông đảo bạn đọc, Nhà xuất bản Văn Học vừa cho tái bản bộ sách quý Tam Quốc Diễn Nghĩa, một kiệt tác văn học Trung Quốc đã trở thành di sản văn hóa của nhân loại, theo bản dịch gốc của Phan Kế Bính đã từng được Nguyễn Văn Vĩnh nhuận sắc và Bùi Kỷ hiệu đính. Việc sửa chữa và giới thiệu bản dịch lần này do hai Giáo sư Lê Huy Tiêu, Lê Đức Niệm đảm nhận, có đối chiếu với nguyên tác và các bản dịch trước đó của các nhà xuất bản khác.

Screenshots

  • Tam Quốc Diễn Nghĩa Screenshot
  • Tam Quốc Diễn Nghĩa Screenshot

Stats for Tam Quốc Diễn Nghĩa

Users that made this app Fresh

Freshness Badge

To add a FreshApps Badge for Tam Quốc Diễn Nghĩa to your site:

1) Copy the HTML code snippet and paste it into your site.
2) The badge will automatically display on your web page with the Tam Quốc Diễn Nghĩa iPhone App's current data.

Featured iPhone App


About Fresh Apps

iPhone icon - Fresh AppFresh Apps is all about finding the best iPhone Apps. The idea is really simple:
- If you like the app
- if you use the app
- if it makes you smile
Then + Make it fresh!
Advertise on Fresh Apps...

New to Fresh Apps?

iTunes App Store, Fresh Apps is betterThere are a couple of things you need to see! So grab a cup of coffee and sit back and enjoy finding a few new iPhone Apps.
- Most Fresh iPhone Apps
- Most Fresh FREE iPhone Apps
- Newest iPhone Apps


Announcements

Fresh Apps Stats

Total iPhone Apps:
0
Free iPhone Apps:
0
Total Users:
0
Total Comments:
0
Total Freshness:
0
Avg # of Apps Added Daily:
0

XHTML | CSS | © 2008-2009 Fresh Apps. All Rights Reserved

Fresh Apps Grass... Ahhh, picturesque.