Added 1976-08-26 17:21:06
App Freshness

0

Description

Company:
Peter Janzekovic
URL:
Številke
Version:
1.0
Post Date:
2017-10-17 17:21:06
Price:
Free

Download Številke »

Preprost program za učenje številk v slovenščini namenjen otrokom od 2. do 5. leta starosti.

Otrok se s pomočjo programa nauči prepoznavati številke od 1 do 20. Poleg tega se nauči tudi šteti od 1 do 20. Program je opremljen z zanimivimi slikami in zvoki. Ko se otrok na primer dotakne številke štiri, program izgovori številko in prikaže 4. letala. Če se otrok dotakne četrtega letala, zasliši zvok letalskega motorja. Program tudi spodbuja otroke, da povežejo število s količino – npr. štiri letala s številko 4. Enostavna uporaba z dotikom na zaslon, interaktivnost, slike in zvoki podaljšujejo pozornost otrok pri učenju. Ravno tako pa imajo starši telefon vseskozi pri roki in otrok se lahko uči številk ob vsaki priložnosti.

An easy to use application to learn the numbers in Slovenian for children from 2 to 5 years of age. Children through the program learn to recognize numbers from 1 to 20. In addition they learn to count from 1 to 20. The program is equipped with interesting images and sounds. When the child touches such as the number four, the program displays four airplanes and pronounces the number 4. If a child touches the fourth airplane, airplane engine sound is heard. The program also encourages children to connect the number and the quantity – for example four airplanes with the number of four. Easy to use touch screen, interactivity, images and sounds extend the attention of a child when learning. Likewise, parents have the phone always available and children can learn numbers at every opportunity.

Screenshots

  • Številke Screenshot
  • Številke Screenshot

Stats for Številke

Users that made this app Fresh

Freshness Badge

To add a FreshApps Badge for Številke to your site:

1) Copy the HTML code snippet and paste it into your site.
2) The badge will automatically display on your web page with the Številke iPhone App's current data.

Featured iPhone App


About Fresh Apps

iPhone icon - Fresh AppFresh Apps is all about finding the best iPhone Apps. The idea is really simple:
- If you like the app
- if you use the app
- if it makes you smile
Then + Make it fresh!
Advertise on Fresh Apps...

New to Fresh Apps?

iTunes App Store, Fresh Apps is betterThere are a couple of things you need to see! So grab a cup of coffee and sit back and enjoy finding a few new iPhone Apps.
- Most Fresh iPhone Apps
- Most Fresh FREE iPhone Apps
- Newest iPhone Apps


Announcements

Fresh Apps Stats

Total iPhone Apps:
0
Free iPhone Apps:
0
Total Users:
0
Total Comments:
0
Total Freshness:
0
Avg # of Apps Added Daily:
0

XHTML | CSS | © 2008-2009 Fresh Apps. All Rights Reserved

Fresh Apps Grass... Ahhh, picturesque.