Added 1976-10-01 23:13:05
App Freshness

1

Description

Company:
Do Trong Luan
URL:
THẬP ĐẠI BẠI
Version:
1.0
Post Date:
2017-10-17 15:22:24
Price:
$6.99

Download THẬP ĐẠI BẠI »

Ðặc điểm của lãnh đạo thiên tài: Tìm họ, khám phá họ, tiếp đón họ, chọn họ, huấn luyện họ, tín nhiệm họ, xử dụng họ, mến yêu họ. Không ai là nhà lãnh đạo lý tưởng cũng như không ai là cộng tác viên thập toàn

Screenshots

  • THẬP ĐẠI BẠI Screenshot
  • THẬP ĐẠI BẠI Screenshot

Stats for THẬP ĐẠI BẠI

Users that made this app Fresh

Freshness Badge

To add a FreshApps Badge for THẬP ĐẠI BẠI to your site:

1) Copy the HTML code snippet and paste it into your site.
2) The badge will automatically display on your web page with the THẬP ĐẠI BẠI iPhone App's current data.

Featured iPhone App


About Fresh Apps

iPhone icon - Fresh AppFresh Apps is all about finding the best iPhone Apps. The idea is really simple:
- If you like the app
- if you use the app
- if it makes you smile
Then + Make it fresh!
Advertise on Fresh Apps...

New to Fresh Apps?

iTunes App Store, Fresh Apps is betterThere are a couple of things you need to see! So grab a cup of coffee and sit back and enjoy finding a few new iPhone Apps.
- Most Fresh iPhone Apps
- Most Fresh FREE iPhone Apps
- Newest iPhone Apps


Announcements

Fresh Apps Stats

Total iPhone Apps:
0
Free iPhone Apps:
0
Total Users:
0
Total Comments:
0
Total Freshness:
0
Avg # of Apps Added Daily:
0

XHTML | CSS | © 2008-2009 Fresh Apps. All Rights Reserved

Fresh Apps Grass... Ahhh, picturesque.