App Freshness

0

Description

Quyển sách “Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm” của tác giả KIM WOO CHOONG là quyển sách của một nhà kinh doanh nổi tiếng – Chủ tịch và là người sáng lập ra tập đoàn công nghiệp DAEWOO, rộng hoà Triều Tiên – muốn gửi những tâm tư của ông cho thể hệ trẻ.

Quyển sách cung cấp cho bạn đọc quan điểm triết lý và hàng vạn kinh nghệm sống của chính tác giả từ thuở niên thiếu. Đây là tư tưởng của một nhà tỷ phú nên đối với chúng ta thế giới quan của tác giả có ít nhiều hạn chế và vì xã hội Triều Tiên và Việt nam còn nhiều điều khác nhau về mặt xã hội nhưng dẫu sao đây cũng là những kinh nghiệm vô cùng qúy báu của một doanh nhân yêu nước ngày đêm ra sức làm giàu cho tổ quốc, xã hội. Lòng yêu nước và những kinh nghiệm có thể sẽ hữu ích cho việc định hướng tương lai của thanh niên Việt nam.

Screenshots

  • Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm Screenshot
  • Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm Screenshot

Stats for Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm

Users that made this app Fresh

Freshness Badge

To add a FreshApps Badge for Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm to your site:

1) Copy the HTML code snippet and paste it into your site.
2) The badge will automatically display on your web page with the Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm iPhone App's current data.

Featured iPhone App


About Fresh Apps

iPhone icon - Fresh AppFresh Apps is all about finding the best iPhone Apps. The idea is really simple:
- If you like the app
- if you use the app
- if it makes you smile
Then + Make it fresh!
Advertise on Fresh Apps...

New to Fresh Apps?

iTunes App Store, Fresh Apps is betterThere are a couple of things you need to see! So grab a cup of coffee and sit back and enjoy finding a few new iPhone Apps.
- Most Fresh iPhone Apps
- Most Fresh FREE iPhone Apps
- Newest iPhone Apps


Announcements

Fresh Apps Stats

Total iPhone Apps:
0
Free iPhone Apps:
0
Total Users:
0
Total Comments:
0
Total Freshness:
0
Avg # of Apps Added Daily:
0

XHTML | CSS | © 2008-2009 Fresh Apps. All Rights Reserved

Fresh Apps Grass... Ahhh, picturesque.