App Freshness

0

Description

Company:
Tran Hoai Phuong
URL:
Triệu Phi Yến trong cung nhà Hán
Version:
1.0
Post Date:
2017-08-20 23:17:57
Price:
$2.99

Download Triệu Phi Yến trong cung nhà H... »

Triệu Phi Yến được Hán Thành đế đưa vào cung cùng với em là Triệu Hợp Đức. Nàng làm hoàng hậu, Hợp Đức làm chiêu nghi. Hai chị em, khi còn nghèo hèn, rất mực thương yêu nhau, nhưng khi vào cung lại ra sức giành giật tình yêu của Hán Thành đế, tranh nhau ngôi thứ để đến nỗi Thành đế bị bạo bệnh chết. Hợp Đức tự sát. Ai đế lên, Phi Yến được phong làm hoàng thái hậu, nhưng đến Bình đế thì bị phế làm phu nhân và xấu hổ tự sát.
Mời các bạn đón đọc cuốn tiểu thuyết Triệu Phi Yến của tác giả Nam Cung Bắc để thấy được những thủ đoạn giành giật quyền lợi, cùng hại chết Thành đế và cùng chết bi thảm của hai chi em Triệu Phi Yến và Hợp Đức. Cả hai đã gây nên một tấn bi kịch lớn nhất triều Hán và để lại nỗi buồn thê thảm cho muôn đời sau.

Screenshots

  • Triệu Phi Yến trong cung nhà Hán Screenshot
  • Triệu Phi Yến trong cung nhà Hán Screenshot

Stats for Triệu Phi Yến trong cung nhà Hán

Users that made this app Fresh

Freshness Badge

To add a FreshApps Badge for Triệu Phi Yến trong cung nhà Hán to your site:

1) Copy the HTML code snippet and paste it into your site.
2) The badge will automatically display on your web page with the Triệu Phi Yến trong cung nhà Hán iPhone App's current data.

Featured iPhone App


About Fresh Apps

iPhone icon - Fresh AppFresh Apps is all about finding the best iPhone Apps. The idea is really simple:
- If you like the app
- if you use the app
- if it makes you smile
Then + Make it fresh!
Advertise on Fresh Apps...

New to Fresh Apps?

iTunes App Store, Fresh Apps is betterThere are a couple of things you need to see! So grab a cup of coffee and sit back and enjoy finding a few new iPhone Apps.
- Most Fresh iPhone Apps
- Most Fresh FREE iPhone Apps
- Newest iPhone Apps


Announcements

Fresh Apps Stats

Total iPhone Apps:
0
Free iPhone Apps:
0
Total Users:
0
Total Comments:
0
Total Freshness:
0
Avg # of Apps Added Daily:
0

XHTML | CSS | © 2008-2009 Fresh Apps. All Rights Reserved

Fresh Apps Grass... Ahhh, picturesque.