App Freshness

1

Description

★★★★★★★★★★★★★
TRUYỆN CỔ TÍCH AUDIO
★★★★★★★★★★★★★

” Tuyển Tập Truyện Cổ Tích (Audio Book) ” là phần mềm cho phép bạn tải và nghe free hàng trăm truyện cổ tích dạng Audio Book trên iPhone/iPod/iPad của bạn . Sản phẩm rất phù hợp với những gia đình có con nhỏ.

Các chức năng đáng quan tâm của ” Tuyển Tập Truyện Cổ Tích (Audio Book) “:
Rất nhiều truyện:
– Hàng trăm truyện cổ tích – hiện tại là hơn 100 truyện.
– Danh sách truyện sẽ được cập nhật liên tục.

Tìm kiếm dễ dàng:
– Chức năng tìm kiếm bằng Tiếng Việt không dấu giúp bạn dễ dàng tìm kiếm những truyện muốn nghe.
– Tìm kiếm truyện theo index.
– Danh sách truyện “Đã tải” giúp bạn dễ dàng tìm những truyện đã được tải về máy để nghe ngay lập tức.
– Danh sách truyện nghe “Gần Nhất” giúp bạn dễ dàng tìm những truyện đang nghe để tiếp tục nghe.

Tải truyện đơn giản:
– Tốc độ tải truyện nhanh, nên bạn sẽ không phải chờ lâu để có thể nghe truyện mình thích.
– Hỗ trợ tải nhiều truyện cùng một lúc.
– Có thể resume những truyện đang tải chưa hết.
– Với iOS4 bạn có thể tải truyện ngay cả khi đã thoát khỏi chương trình.

Nghe truyện tiện dụng:
– Tự động ghi nhớ vị trí bạn nghe lần gần nhất để khi bật ra bạn có thể tiếp tục nghe – hết sức tiện dụng.
– Với iOS4 bạn có thể nghe truyện ngay cả khi đã thoát khỏi chương trình.

Screenshots

  • Tuyển Tập Truyện Cổ Tích (AudioBook) Screenshot
  • Tuyển Tập Truyện Cổ Tích (AudioBook) Screenshot

Stats for Tuyển Tập Truyện Cổ Tích (AudioBook)

Users that made this app Fresh

Freshness Badge

To add a FreshApps Badge for Tuyển Tập Truyện Cổ Tích (AudioBook) to your site:

1) Copy the HTML code snippet and paste it into your site.
2) The badge will automatically display on your web page with the Tuyển Tập Truyện Cổ Tích (AudioBook) iPhone App's current data.

Featured iPhone App


About Fresh Apps

iPhone icon - Fresh AppFresh Apps is all about finding the best iPhone Apps. The idea is really simple:
- If you like the app
- if you use the app
- if it makes you smile
Then + Make it fresh!
Advertise on Fresh Apps...

New to Fresh Apps?

iTunes App Store, Fresh Apps is betterThere are a couple of things you need to see! So grab a cup of coffee and sit back and enjoy finding a few new iPhone Apps.
- Most Fresh iPhone Apps
- Most Fresh FREE iPhone Apps
- Newest iPhone Apps


Announcements

Fresh Apps Stats

Total iPhone Apps:
0
Free iPhone Apps:
0
Total Users:
0
Total Comments:
0
Total Freshness:
0
Avg # of Apps Added Daily:
0

XHTML | CSS | © 2008-2009 Fresh Apps. All Rights Reserved

Fresh Apps Grass... Ahhh, picturesque.