App Freshness

1

Description

** 25/09/2010 cập nhật phiên bản mới: Cải tiến giao thức giúp kết nối ổn định hơn. Hỗ trợ cả máy 2G, 3G và iPod Touch Gen1, Gen2 (Tuy nhiên xem trên dòng máy này sẽ bị chậm hình)**

13 Kênh truyền hình trực tuyến đang chờ bạn khám phá.
Các kênh hỗ trợ: VTC1, VTC8, VTC9, VTC10, VTC16, Truyền hình Hà Nội 1, HTV7, HTV9, VTV1, VTV2, VTV3, VTV4

Chú ý: Các máy đã bẻ khóa và cài AppSync (Mobile Installation) có thể phải gỡ ra thì mới đăng ký các kênh để xem được.

Với các máy đã mua các gói kênh thì cần đăng ký lại để xem (miễn phí)

Screenshots

  • TVOnline-Truyền Hình Trực Tuyến Việt Nam Screenshot
  • TVOnline-Truyền Hình Trực Tuyến Việt Nam Screenshot

Stats for TVOnline-Truyền Hình Trực Tuyến Việt Nam

Users that made this app Fresh

Freshness Badge

To add a FreshApps Badge for TVOnline-Truyền Hình Trực Tuyến Việt Nam to your site:

1) Copy the HTML code snippet and paste it into your site.
2) The badge will automatically display on your web page with the TVOnline-Truyền Hình Trực Tuyến Việt Nam iPhone App's current data.

Featured iPhone App


About Fresh Apps

iPhone icon - Fresh AppFresh Apps is all about finding the best iPhone Apps. The idea is really simple:
- If you like the app
- if you use the app
- if it makes you smile
Then + Make it fresh!
Advertise on Fresh Apps...

New to Fresh Apps?

iTunes App Store, Fresh Apps is betterThere are a couple of things you need to see! So grab a cup of coffee and sit back and enjoy finding a few new iPhone Apps.
- Most Fresh iPhone Apps
- Most Fresh FREE iPhone Apps
- Newest iPhone Apps


Announcements

Fresh Apps Stats

Total iPhone Apps:
0
Free iPhone Apps:
0
Total Users:
0
Total Comments:
0
Total Freshness:
0
Avg # of Apps Added Daily:
0

XHTML | CSS | © 2008-2009 Fresh Apps. All Rights Reserved

Fresh Apps Grass... Ahhh, picturesque.