App Freshness

1

Description

Company:
Nam Tran Hoang
URL:
VAI TRÒ TRONG SỨ VỤ MỤC VỤ
Version:
1.0
Post Date:
2017-10-24 00:17:15
Price:
$5.99

Download VAI TRÒ TRONG SỨ VỤ MỤC VỤ »

Cũng như trong trường hợp đức tin, các nhà tư vấn Kitô giáo biểu hiện các giá trị của mình – một cách ý thức hay vô thức – khi họ làm công việc tư vấn.[7] Đôi khi nhà tư vấn có thể móc nối trực tiếp với một giá trị, như trong trường hợp của một nhà tư vấn giúp một cô gái mười sáu tuổi đang mang thai và đang tính đến việc phá thai – do đó cô gái này cần phải suy nghĩ về giá trị của sự sống con người, ngay cả sự sống con người trong giai đoạn một bào thai, hay trường hợp một người chồng có quan hệ tình dục với cô thư ký của mình và do đó cần lượng định lại giá trị mà anh đặt vào cuộc hôn nhân của mình, vào vợ và con mình. Có những lúc khác, các giá trị của nhà tư vấn có thể biểu hiện chỉ một cách gián tiếp thôi, như trong trường hợp một linh mục tư vấn đang cố gắng nhận hiểu và giúp một thanh niên đang muốn chuyển từ một đại học Công Giáo sang một trường đại học nhà nước, hay một nữ tu tư vấn cố gắng giúp một cô gái trẻ đang muốn rời bỏ cộng đoàn tu của mình, dù cô ta không nắm rõ tại sao mình muốn rời bỏ. Trong hai trường hợp vừa kể, các giá trị mà nhà tư vấn này gán cho nền giáo dục Công Giáo và nhà tư vấn kia gán cho ơn gọi tu trì sẽ tự nhiên bộc lộ ra, ngay cả dù nhà tư vấn hết sức cố gắng để tỏ ra trung lập nhằm cho phép hai người bạn trẻ kia có thể đưa ra quyết định riêng của họ sau khi đã cân nhắc tất cả các yếu tố liên quan đến quyết định ấy

Screenshots

  • VAI TRÒ TRONG SỨ VỤ MỤC VỤ Screenshot
  • VAI TRÒ TRONG SỨ VỤ MỤC VỤ Screenshot

Stats for VAI TRÒ TRONG SỨ VỤ MỤC VỤ

Users that made this app Fresh

Freshness Badge

To add a FreshApps Badge for VAI TRÒ TRONG SỨ VỤ MỤC VỤ to your site:

1) Copy the HTML code snippet and paste it into your site.
2) The badge will automatically display on your web page with the VAI TRÒ TRONG SỨ VỤ MỤC VỤ iPhone App's current data.

Featured iPhone App


About Fresh Apps

iPhone icon - Fresh AppFresh Apps is all about finding the best iPhone Apps. The idea is really simple:
- If you like the app
- if you use the app
- if it makes you smile
Then + Make it fresh!
Advertise on Fresh Apps...

New to Fresh Apps?

iTunes App Store, Fresh Apps is betterThere are a couple of things you need to see! So grab a cup of coffee and sit back and enjoy finding a few new iPhone Apps.
- Most Fresh iPhone Apps
- Most Fresh FREE iPhone Apps
- Newest iPhone Apps


Announcements

Fresh Apps Stats

Total iPhone Apps:
0
Free iPhone Apps:
0
Total Users:
0
Total Comments:
0
Total Freshness:
0
Avg # of Apps Added Daily:
0

XHTML | CSS | © 2008-2009 Fresh Apps. All Rights Reserved

Fresh Apps Grass... Ahhh, picturesque.