App Freshness

1

Description

Company:
Nguyen Minh Quoc
URL:
Việt Nam Sử Lược – full
Version:
1.0
Post Date:
2017-10-21 08:41:52
Price:
$3.99

Download Việt Nam Sử Lược – ful... »

Nhìn bao quát toàn bộ tác phẩm, chúng ta đặt câu hỏi, những ưu điểm và hạn chế của Việt Nam sử lược có ảnh hưởng sâu rộng đến nhận thức lịch sử của đông đảo dân chúng không? Với những ưu điểm của mình thỉ Việt Nam sử lược nhanh chóng phổ biến đông đảo bạn đọc tuy nhiên, chính quan điểm của đông đảo quần chúng nhân dân mới là thước đo đánh giá mức độ thành công của bất cứ công trình sử học nào. Việt Nam sử lược là một tác phẩm có nhiều nguồn tư liệu quý, đóng góp cho sử học nước nhà những phương pháp mới, hữu ích về nghiên cứu, trình bày nhưng để khai thác tác phẩm này cần có cái nhìn thận trọng đối với một số quan điểm nhất là giai đoạn người Pháp bắt đầu đặt chân lên nước ta…

Screenshots

  • Việt Nam Sử Lược – full Screenshot
  • Việt Nam Sử Lược – full Screenshot

Stats for Việt Nam Sử Lược – full

Users that made this app Fresh

Freshness Badge

To add a FreshApps Badge for Việt Nam Sử Lược – full to your site:

1) Copy the HTML code snippet and paste it into your site.
2) The badge will automatically display on your web page with the Việt Nam Sử Lược – full iPhone App's current data.

Featured iPhone App


About Fresh Apps

iPhone icon - Fresh AppFresh Apps is all about finding the best iPhone Apps. The idea is really simple:
- If you like the app
- if you use the app
- if it makes you smile
Then + Make it fresh!
Advertise on Fresh Apps...

New to Fresh Apps?

iTunes App Store, Fresh Apps is betterThere are a couple of things you need to see! So grab a cup of coffee and sit back and enjoy finding a few new iPhone Apps.
- Most Fresh iPhone Apps
- Most Fresh FREE iPhone Apps
- Newest iPhone Apps


Announcements

Fresh Apps Stats

Total iPhone Apps:
0
Free iPhone Apps:
0
Total Users:
0
Total Comments:
0
Total Freshness:
0
Avg # of Apps Added Daily:
0

XHTML | CSS | © 2008-2009 Fresh Apps. All Rights Reserved

Fresh Apps Grass... Ahhh, picturesque.