Added 1976-11-05 07:03:33
App Freshness

1

Description

Company:
Tran Hoai Phuong
URL:
Việt Nam Sử Lược
Version:
1.0
Post Date:
2017-11-21 00:43:51
Price:
$2.99

Download Việt Nam Sử Lược »

Việt Nam sử lược là cuốn lịch sử Việt Nam đầu tiên được viết bằng chữ quốc ngữ, bản in lần thứ nhất nǎm 1921. Tác giả Trần Trọng Kim, một nhà giáo có tên tuổi thời đó, đã kỳ công tập hợp nhiều nguồn tư liệu để trình bày một cách khái quát và cô đọng nhất lịch sử Việt Nam qua nǎm giai đoạn: Thời đại thứ nhất là Thượng cổ thời đại, kể từ họ Hồng Bàng cho đến hết đời nhà Triệu. Thời đại thứ hai là hơn nghìn nǎm Bắc thuộc. Thời đại thứ ba là Thời đại tự chủ, kể từ nhà Ngô, Đinh, cho đến Sơ diệp nhà Hậu Lê. Thời đại thứ tư là Nam Bắc phân tranh, kể từ khi nhà Mạc làm sự thoán đạt cho đến nhà Tây Sơn. Thời đại thứ nǎm là cận kim thời đại, kể từ vua Thế tổ bản triều cho đến thời kỳ Pháp xâm lược Việt Nam.

Vào thời điểm ra đời, Việt Nam sử lược đã mang đến một luồng gió mới cho vǎn học sử nước nhà vì cách viết mới mẻ, khác hẳn những cuốn Việt sử bằng chữ Hán Nôm trước đó. Cho tới nay, Việt Nam sử lược vẫn được đánh giá là ngắn gọn, sinh động và dễ đọc, dễ nhớ.

Screenshots

  • Việt Nam Sử Lược Screenshot
  • Việt Nam Sử Lược Screenshot

Stats for Việt Nam Sử Lược

Users that made this app Fresh

Freshness Badge

To add a FreshApps Badge for Việt Nam Sử Lược to your site:

1) Copy the HTML code snippet and paste it into your site.
2) The badge will automatically display on your web page with the Việt Nam Sử Lược iPhone App's current data.

Featured iPhone App


About Fresh Apps

iPhone icon - Fresh AppFresh Apps is all about finding the best iPhone Apps. The idea is really simple:
- If you like the app
- if you use the app
- if it makes you smile
Then + Make it fresh!
Advertise on Fresh Apps...

New to Fresh Apps?

iTunes App Store, Fresh Apps is betterThere are a couple of things you need to see! So grab a cup of coffee and sit back and enjoy finding a few new iPhone Apps.
- Most Fresh iPhone Apps
- Most Fresh FREE iPhone Apps
- Newest iPhone Apps


Announcements

Fresh Apps Stats

Total iPhone Apps:
0
Free iPhone Apps:
0
Total Users:
0
Total Comments:
0
Total Freshness:
0
Avg # of Apps Added Daily:
0

XHTML | CSS | © 2008-2009 Fresh Apps. All Rights Reserved

Fresh Apps Grass... Ahhh, picturesque.