App Freshness

1

Description

****Top app in Vietnamese iPad & overall store, 5/5 star rating****

Tiếng Việt:

ViKey – bộ gõ tiếng Việt tiện lợi cho iPhone, iPad & iPod touch.

ViKey hỗ trợ 3 kiểu gõ: TELEX, VNI & VIQR. Với ViKey bạn có thể copy đoạn văn bản vừa gõ, gởi email trực tiếp từ ViKey và chuyển đổi giữa các kiểu gõ nhanh chóng. Bạn còn có thể duyệt web trực tiếp trong ViKey, nhanh chóng copy đoạn văn bản vừa gõ vào trang web mà không cần thoát ra ngoài.

ViKey tích hợp chức năng tự lưu, bạn có thể thoát khỏi ViKey bất cứ lúc nào, kiểu gõ và văn bản của bạn sẽ luôn được lưu lại.

ViKey hỗ trợ cả màn hình ngang và dọc.

Mọi thắc mắc và góp ý xin liên hệ [email protected]

English:

ViKey is a Vietnamese keyboard for iPhone, iPad & iPod touch.

Currently ViKey support 3 typing modes: TELEX, VNI & VIQR. ViKey supports copying text, sending email directly within ViKey and switching between typing modes quickly. You can browse the web right within ViKey, copy/paste text back and forth without quitting ViKey.

ViKey integrates auto-save feature, you’ll never have to worry about your text when you quit the application, it will be there waiting for you the next time you return.

ViKey support both landscape and portrait mode.

Any question/suggestion please contact me @ [email protected]

Screenshots

  • ViKey – Bộ gõ tiếng Việt – TELEX, VNI, VIQR – Vietnamese keyboard Screenshot
  • ViKey – Bộ gõ tiếng Việt – TELEX, VNI, VIQR – Vietnamese keyboard Screenshot

Stats for ViKey – Bộ gõ tiếng Việt – TELEX, VNI, VIQR – Vietnamese keyboard

Users that made this app Fresh

Freshness Badge

To add a FreshApps Badge for ViKey – Bộ gõ tiếng Việt – TELEX, VNI, VIQR – Vietnamese keyboard to your site:

1) Copy the HTML code snippet and paste it into your site.
2) The badge will automatically display on your web page with the ViKey – Bộ gõ tiếng Việt – TELEX, VNI, VIQR – Vietnamese keyboard iPhone App's current data.

Featured iPhone App


About Fresh Apps

iPhone icon - Fresh AppFresh Apps is all about finding the best iPhone Apps. The idea is really simple:
- If you like the app
- if you use the app
- if it makes you smile
Then + Make it fresh!
Advertise on Fresh Apps...

New to Fresh Apps?

iTunes App Store, Fresh Apps is betterThere are a couple of things you need to see! So grab a cup of coffee and sit back and enjoy finding a few new iPhone Apps.
- Most Fresh iPhone Apps
- Most Fresh FREE iPhone Apps
- Newest iPhone Apps


Announcements

Fresh Apps Stats

Total iPhone Apps:
0
Free iPhone Apps:
0
Total Users:
0
Total Comments:
0
Total Freshness:
0
Avg # of Apps Added Daily:
0

XHTML | CSS | © 2008-2009 Fresh Apps. All Rights Reserved

Fresh Apps Grass... Ahhh, picturesque.