Added 1976-08-29 11:40:30
App Freshness

0

Description

Company:
Tinhvan Media Joint Stock Company
URL:
Viên ngọc ếch
Version:
1.0
Post Date:
2017-10-20 23:40:30
Price:
$0.99

Download Viên ngọc ếch »

Ngày xưa có anh chàng con nhà giàu. Được cha mẹ nuông chiều nên anh chỉ mải chơi. Khi cha mẹ lâm bệnh qua đời, anh bán hết của cải cha mẹ để lại và tiêu xài hết. Đến lúc không còn gì để ăn nữa. anh đành ngửa tay xin mọi ngưòi bố thí. Có cụ già trong làng thương hại, đưa anh về nhà cho ở nhờ, và dạy cho anh nghề đào ếch kiếm sống. Ít lâu sau. cụ còn cưới vợ cho anh nữa…

Screenshots

  • Viên ngọc ếch Screenshot
  • Viên ngọc ếch Screenshot

Stats for Viên ngọc ếch

Users that made this app Fresh

Freshness Badge

To add a FreshApps Badge for Viên ngọc ếch to your site:

1) Copy the HTML code snippet and paste it into your site.
2) The badge will automatically display on your web page with the Viên ngọc ếch iPhone App's current data.

Featured iPhone App


About Fresh Apps

iPhone icon - Fresh AppFresh Apps is all about finding the best iPhone Apps. The idea is really simple:
- If you like the app
- if you use the app
- if it makes you smile
Then + Make it fresh!
Advertise on Fresh Apps...

New to Fresh Apps?

iTunes App Store, Fresh Apps is betterThere are a couple of things you need to see! So grab a cup of coffee and sit back and enjoy finding a few new iPhone Apps.
- Most Fresh iPhone Apps
- Most Fresh FREE iPhone Apps
- Newest iPhone Apps


Announcements

Fresh Apps Stats

Total iPhone Apps:
0
Free iPhone Apps:
0
Total Users:
0
Total Comments:
0
Total Freshness:
0
Avg # of Apps Added Daily:
0

XHTML | CSS | © 2008-2009 Fresh Apps. All Rights Reserved

Fresh Apps Grass... Ahhh, picturesque.