Added 1982-10-10 00:12:14
App Freshness

1

Description

Company:
Apps Dev Team
URL:
Slovnik
Version:
Post Date:
2021-12-02 19:17:02
Price:
$3.99

Download Slovnik »

The Slovnik application translates without the need of internet connection. Slovnik application translates with the possibility of searching expressions without diacritics from and to Czech language expressions of these four languages: English (76 000 translations), German (68 500 translations), French (30 500 translations) and Spanish (21 000 translations) with the posibility of reversal translation. The application desposes of history of already searched expressions. It is possible to find other meanings of a searched word directly on Google or on Czech, English, German, French or Spanish Wikipedia. This feature uses a web browser which is built in the Slovnik.

If you have any questions, please contact us via contact form at our website.

Updates:

ver. 1.1
fixed minor bugs

ver. 1.2
added history of searched expressions
simplified controlling
added current language indication

ver. 1.3
added searching without diacritics
improved look & feel
added little improvements (about)

Aplikace Slovník p?ekládá bez pot?eby p?ipojení k internetu s možností vyhledávání bez diakritiky z a do ?eštiny výrazy t?chto ?ty? cizích jazyk?: anglický (76 000 p?eklad?), n?mecký (68 500 p?eklad?), francouzský (30 500 p?eklad?) a špan?lský (21 000 p?eklad?) s možností zp?tného p?ekladu. Aplikace disponuje i historií v minulosti hledaných výraz?. Další významy vyhledaného slova je možné p?ímo najít na Googlu nebo na ?eské, anglické, n?mecké, francouzské nebo špan?lské Wikipedii. Pro tuto funkci je ve Slovníku vlastní webový prohlíže?.

V p?ípad? jakýchkoli dotaz? nás kontaktujte p?es formulá? na našich webových stránkách.

Aktualizace:

ver. 1.1
opraveny drobné chyby

ver. 1.2
p?idána historie hledaných výraz?
zjednodušené ovládání
p?idána indikace aktuálního jazyka

ver. 1.3
p?idáno vyhledávání bez diakritiky
vylepšený vzhled
drobná vylepšení (o programu)

Screenshots

  • Slovnik Screenshot
  • Slovnik Screenshot

Stats for Slovnik

Users that made this app Fresh

Freshness Badge

To add a FreshApps Badge for Slovnik to your site:

1) Copy the HTML code snippet and paste it into your site.
2) The badge will automatically display on your web page with the Slovnik iPhone App's current data.

Featured iPhone App


About Fresh Apps

iPhone icon - Fresh AppFresh Apps is all about finding the best iPhone Apps. The idea is really simple:
- If you like the app
- if you use the app
- if it makes you smile
Then + Make it fresh!
Advertise on Fresh Apps...

New to Fresh Apps?

iTunes App Store, Fresh Apps is betterThere are a couple of things you need to see! So grab a cup of coffee and sit back and enjoy finding a few new iPhone Apps.
- Most Fresh iPhone Apps
- Most Fresh FREE iPhone Apps
- Newest iPhone Apps


Announcements

Fresh Apps Stats

Total iPhone Apps:
0
Free iPhone Apps:
0
Total Users:
0
Total Comments:
0
Total Freshness:
0
Avg # of Apps Added Daily:
0

XHTML | CSS | © 2008-2009 Fresh Apps. All Rights Reserved

Fresh Apps Grass... Ahhh, picturesque.